Litteraturanmeldelse: Din guide til forskning og skrivning

Litteratur-anmeldelse-Din-guide-til-forskning-og-skrivning
()

Når man træder ind på den akademiske forskningsarena, er evnen til effektivt at skrive en litteraturgennemgang afgørende. Denne artikel vil guide dig gennem enkle, men effektive trin til at oprette en litteraturgennemgang, en vigtig del af ethvert forskningsprojekt. Du lærer, hvordan du finder og giver mening med forskellige metoder, se nøgletemaer og huller, og tag dine resultater sammen til en velstruktureret anmeldelse. Uanset om du arbejder på en afhandling, afhandling eller forskningspapir, vil denne guide hjælpe dig med at opbygge de nødvendige færdigheder til at forberede en overbevisende litteraturgennemgang.

Begrebet litteraturgennemgang

En litteraturgennemgang er en dybdegående udforskning af videnskabelige værker relateret til en bestemt emne. Det hjælper med at udvide din viden om aktuel forskning og hjælper med at finde centrale teorier, metoder og uudforskede områder. Sådan viden er vigtig for at forbedre dine forskningsprojekter, herunder papirer, specialer eller afhandlinger. Denne proces involverer et dybt dyk ned i akademisk litteratur, der tilbyder et bredt perspektiv på dit valgte emne.

Processen med at skrive en litteraturgennemgang omfatter disse væsentlige faser:

 • Søgning efter relevant litteratur inden for dit fagområde.
 • Evaluering af troværdigheden og vigtigheden af ​​de kilder, du finder.
 • Identifikation af centrale temaer, løbende diskussioner og uudforskede områder inden for litteraturen.
 • Udvikle en struktureret skitse for at organisere din anmeldelse.
 • At skrive en litteraturgennemgang går ud over at opsummere; det kræver at analysere, syntetisere og kritisk overveje at forstå dit emne klart.

Rejsen med at skabe en litteraturgennemgang er ikke bare en opgave, men en strategisk virksomhed, der forbedrer din forståelse af emnet og styrker dit akademiske arbejde.

Hvorfor lave en litteraturgennemgang?

In akademisk skrivning, er det vigtigt at placere dit studie i den bredere kontekst, og en litteraturgennemgang giver flere fordele for at opnå dette:

 • Viser din forståelse af emnet og placerer det i det akademiske landskab.
 • Hjælper med at danne et solidt teoretisk fundament og vælge passende forskningsmetoder.
 • Match din forskning med arbejdet fra andre eksperter på området.
 • Viser, hvordan dit studie udfylder forskningshuller eller føjer til aktuelle akademiske diskussioner.
 • Giver dig mulighed for kritisk at gennemgå aktuelle forskningstendenser og demonstrere din forståelse af igangværende akademiske debatter.

Lad os nu dykke ned i de praktiske trin i at skrive din litteraturanmeldelse, begyndende med det vigtigste første trin: at finde relevant litteratur. Denne vigtige del hjælper med at danne hele din anmeldelse, hvilket fører dig til en grundig og detaljeret forståelse af dit emne.

Litteraturbegrebet-anmeldelse

Starter søgningen efter litteratur

Det første trin i at gennemføre en litteraturgennemgang er tydeligt at forklare dit emne.

Dette er især vigtigt, når du forbereder litteraturgennemgangen i en afhandling eller et forskningspapir, da din søgning bør fokusere på litteratur, der er direkte relateret til dit forskningsspørgsmål eller problem.

For eksempel:

 • Hvordan påvirker fjernarbejde medarbejdernes produktivitet og trivsel?

Oprettelse af en søgeordsstrategi

Begynd din litteratursøgning ved at oprette en liste over søgeord forbundet med dit forskningsspørgsmål. Tilføj nøglebegreberne eller aspekterne af dit emne sammen med eventuelle relaterede termer eller synonymer. Det er vigtigt at blive ved med at opdatere denne liste med nye søgeord, efterhånden som din søgning skrider frem. Denne tilgang garanterer, at din søgning er grundig og dækker alle vinkler af dit emne. Overvej forskellige udtryk eller udtryk, som folk kan bruge til at beskrive dit emne, og medtag disse variationer på din liste.

For eksempel:

 • Fjernarbejde, fjernarbejde, arbejde hjemmefra, virtuelt arbejde.
 • Medarbejdernes produktivitet, arbejdseffektivitet og jobpræstation.
 • Medarbejdertrivsel, arbejdsglæde, balance mellem arbejde og privatliv, mental sundhed.

At finde passende kilder

Start din søgning efter kilder ved at bruge de søgeord, du har samlet. For at finde tidsskrifter og artikler kan du overveje at udforske en række forskellige databaser, som hver passer til forskellige studieretninger:

 • Dit universitets bibliotekskatalog. En primær ressource til forskellige akademiske materialer.
 • Google Scholar. Dækker en bred vifte af videnskabelige artikler og bøger.
 • EBSCO. Giver adgang til en bred samling af akademiske databaser.
 • Projekt Muse. Speciale i humaniora og samfundsvidenskab.
 • JSTOR. Tilbyder omfattende samlinger af akademiske tidsskriftsartikler.
 • Medline. Fokuserer på biovidenskab og biomedicin.
 • ScienceDirect. Kendt for sine videnskabelige og tekniske forskningsartikler.

Brug din forberedte liste over søgeord, søg gennem disse databaser for at finde relevante artikler og bøger. Hver database er designet til bestemte undersøgelsesområder, så vælg dem, der matcher dit forskningsemne. For eksempel, hvis dit fokus er på humaniora, ville Project Muse være ideelt. Denne fokuserede tilgang vil hjælpe dig med effektivt at indsamle de vigtigste kilder, du har brug for til din litteraturgennemgang.

Evaluering og valg af kilder

Med så meget litteratur derude, er det vigtigt at finde ud af, hvilke kilder der er mest relevante for dit studie. Overvej disse spørgsmål, når du gennemgår publikationer:

 • Hvilket specifikt problem eller spørgsmål tager forfatteren fat på?
 • Er forfatterens mål og hypoteser klart angivet?
 • Hvordan forklares de vigtige begreber i undersøgelsen?
 • Hvilke teoretiske grundlag, modeller eller metoder anvendes i forskningen?
 • Bruger tilgangen kendte metoder, eller giver den et nyt synspunkt?
 • Hvilke resultater eller konklusioner præsenterer forskningen?
 • Hvordan bidrager dette arbejde til, understøtter eller udfordrer det, der allerede er kendt inden for dit felt?
 • Overvej forskningens styrker og svagheder.
 • Hvor aktuelle er oplysningerne i publikationen?

Det er også vigtigt at garantere pålideligheden af ​​dine kilder. Prioriter at læse centrale undersøgelser og grundlæggende teorier, der er relevante for dit emne. Dette trin handler ikke kun om at indsamle data, men også om at opbygge et solidt grundlag for din egen forskning.

Optagelse og citering af dine kilder

Når du dykker ned i forskningen til din litteraturgennemgang, handler det ikke kun om at læse og forstå materialet, men også om at organisere og dokumentere dine resultater effektivt. Denne proces er nøglen til at sammensætte en klar og velunderbygget litteraturgennemgang. Lad os se på nogle vigtige trin for at sikre, at du effektivt optager og citerer dine kilder.

 • Begynd at skrive, mens du læser. Begynd at tage noter, mens du læser, hvilket vil være medvirkende til din litteraturgennemgang.
 • Spor dine kilder. Optag konsekvent dine kilder med ordentlige citater til forebygge plagiat.
 • Lav en detaljeret bibliografi. For hver kilde skal du skrive alle referenceoplysningerne, et kort resumé og dine kommentarer ned. Dette hjælper med at holde din forskning organiseret og overskuelig.
 • Brug en plagiatkontrol. Tjek jævnligt din litteraturgennemgang med et elevvenligt plagiatdetektionsværktøj, som vores platform, for at understøtte akademisk integritet.

At følge disse trin forenkler ikke kun processen med at indsamle din litteraturgennemgang, men sikrer også troværdigheden af ​​dit arbejde. En organiseret tilgang til at dokumentere kilder og et vågent tjek mod plagiat er væsentlig praksis i akademisk skrivning. De garanterer, at din litteraturgennemgang er både bred og etisk forsvarlig, hvilket afspejler din flid og opmærksomhed på detaljer.

Opdage temaer, diskussioner og huller

Når du bevæger dig i retning af at strukturere din litteraturgennemgang, er det vigtigt at lære, hvordan de kilder, du har læst, hænger sammen og relaterer til hinanden. Gennem dine aflæsninger og de noter, du har samlet, skal du begynde at identificere:

 • Udseende tendenser. Følg med, hvis visse teorier eller metoder har opnået eller mistet popularitet over tid.
 • Faste temaer. Noter alle regelmæssige spørgsmål eller ideer, der dukker op i dine kilder.
 • Diskussionsområder. Identificer, hvor der er uenighed eller konflikt mellem kilderne.
 • Nøglepublikationer. Hold øje med betydningsfulde undersøgelser eller teorier, der især har påvirket feltet.
 • Udækkede huller. Vær opmærksom på, hvad der ikke er diskuteret i litteraturen og eventuelle svagheder i den eksisterende forskning.

Overvej desuden:

 • Forskningsudvikling. Hvordan har forståelsen af ​​dit emne udviklet sig?
 • Forfatterens troværdighed. Overvej troværdigheden og baggrunden for de forfattere, der bidrager til dit emne.

Denne analyse vil ikke kun danne din litteraturgennemgang, men også vise, hvor din forskning passer ind i den eksisterende viden.

For eksempel: i din gennemgang af litteraturen om fjernarbejde og dens indvirkning på medarbejdernes produktivitet og trivsel, holder du følgende:

 • En væsentlig del af forskningen fremhæver produktivitetsmålinger og præstationsresultater.
 • Der er stigende opmærksomhed på de psykologiske virkninger af fjernarbejde på medarbejdere.
 • Der ser dog ud til at være begrænset dybdegående analyse af den langsigtede trivsel og jobtilfredshed i fjerntliggende arbejdsmiljøer - dette giver mulighed for yderligere udforskning i din forskning.
en-elev-læser-en-artikel-om-hvordan-man-forbereder-en-litteraturanmeldelse

Strukturering af din litteraturgennemgang

Den måde, du organiserer din litteraturgennemgang på, er afgørende og kan variere afhængigt af dens længde og dybde. Overvej at kombinere forskellige organisationsstrategier for at skabe en struktur, der bedst understøtter din analyse.

Kronologisk

Denne metode sporer udviklingen af ​​dit emne over tid. I stedet for blot at nævne kilder, kan du dykke ned i de ændringer og nøgleøjeblikke, der har påvirket emnets udvikling. Fortolk og forklar, hvorfor disse ændringer er sket.

For eksempel, Når du undersøger virkningen af ​​fjernarbejde på medarbejdernes produktivitet og trivsel, skal du overveje en kronologisk tilgang:

 • Begynd med tidlig forskning med fokus på gennemførligheden og den første indførelse af fjernarbejde.
 • Undersøg undersøgelser, der undersøger de indledende effekter af fjernarbejde på medarbejdernes produktivitet og udfordringer.
 • Se på den seneste forskning, der dykker ned i den langsigtede indvirkning af fjernarbejde på medarbejdernes trivsel og produktivitet, især i betragtning af teknologiske fremskridt.
 • Overvej den betydelige vækst i fjernarbejdets dynamik og dens forståelse på grund af globale begivenheder som COVID-19-pandemien.

Metodisk

Når din litteraturgennemgang omfatter kilder fra forskellige områder eller felter med forskellige forskningsmetoder, er det nyttigt at sammenligne og sammenligne det, de finder. På denne måde får du et godt overblik over dit emne.

For eksempel:

 • Analyser forskelle og ligheder i resultater fra kvalitativ forskning sammenlignet med kvantitative undersøgelser.
 • Udforsk, hvordan empiriske data står i kontrast til teoretisk forskning i form af forståelse af emnet.
 • Kategoriser dine kilder ud fra deres metodiske tilgang, såsom sociologiske, historiske eller teknologiske perspektiver.

Hvis din anmeldelse fokuserer på, hvordan fjernarbejde påvirker medarbejdernes produktivitet og trivsel, kan du sammenligne undersøgelsesdata (kvantitativ) med personlige medarbejderoplevelser (kvalitativ). Dette kunne afsløre, hvordan statistiske tendenser i produktivitet stemmer overens med medarbejdernes personlige velbefindende. Sammenligning af disse forskellige metodiske indsigter kan fremhæve effektive fjernarbejdsmetoder og udpege områder, der kræver yderligere forskning.

Tematisk

Når din forskning afslører fælles temaer, er det en rimelig tilgang at organisere din litteraturgennemgang i tematiske underafsnit. Denne tilgang giver dig mulighed for at udforske hvert aspekt af emnet i dybden.

For eksempel: i en gennemgang med fokus på virkningerne af fjernarbejde på medarbejdernes produktivitet og trivsel, kunne du opdele din litteratur i temaer som:

 • Hvordan digitale værktøjer og platforme hjælper eller hindrer fjernarbejde produktivitet.
 • Undersøgelse af virkningen af ​​fjernarbejde på medarbejdernes personlige liv og generelle velbefindende.
 • Indflydelsen af ​​ledelses- og ledelsesstile på fjernarbejderens produktivitet.
 • Hvordan fjernarbejdssituationer påvirker medarbejdernes motivation og engagementsniveauer.
 • De psykologiske virkninger af langsigtet fjernarbejde på medarbejdere.

Ved at opdele litteraturen i disse tematiske kategorier kan du give en komplet analyse af, hvordan fjernarbejde påvirker forskellige dimensioner af medarbejdernes liv og præstation.

Teoretisk

I en litteraturgennemgang er opbygningen af ​​en teoretisk ramme et grundlæggende skridt. Dette involverer et dybt dyk ned i forskellige teorier, modeller og nøglebegreber, der er relevante for dit emne.

For eksempel: Når du udforsker emnet fjernarbejde og dets virkninger på medarbejdernes produktivitet og trivsel, kan du overveje:

 • Undersøgelse af organisatoriske adfærdsteorier for at forstå de strukturelle ændringer og tilpasninger i fjerntliggende arbejdsmiljøer.
 • Diskussion af psykologiske teorier for at analysere virkningen af ​​fjernarbejde på medarbejdernes mentale sundhed og jobtilfredshed.
 • Undersøgelse af kommunikationsteorier for at evaluere, hvordan virtuel kommunikation påvirker teamdynamik og produktivitet.

Gennem denne tilgang kan du sætte et teoretisk grundlag for din forskning, ved at kombinere forskellige koncepter for at danne en bred forståelse af, hvordan fjernarbejde påvirker både organisatoriske strukturer og medarbejdernes trivsel.

læreren-forklarer-betydningen-af-litteraturanmeldelse-til-eleverne

Starter din litteraturgennemgang

En litteraturgennemgang, ligesom enhver videnskabelig tekst, bør skrives med en introduktion, brødtekst og konklusion. Indholdet i hvert afsnit bør forene med målene og formålene med din anmeldelse.

Introduktion

Til introduktionen af ​​din litteraturanmeldelse skal du sørge for at:

 • Sæt klart fokus og formål. Beskriv klart hovedfokus og målsætninger for din litteraturgennemgang.
 • Opsummer dit forskningsspørgsmål. Hvis en del af et større arbejde, så skitsér kort dit centrale forskningsspørgsmål.
 • Overblik over forskningslandskabet. Giv et kort resumé af den eksisterende forskning inden for dit felt.
 • Fremhæv relevans og huller. Understreg, hvorfor dit emne er relevant i øjeblikket, og påpeg eventuelle væsentlige huller, som din forskning søger at udfylde.

Denne strukturerede tilgang sikrer, at introduktionen til din litteraturgennemgang effektivt sætter scenen for den detaljerede analyse, der følger.

Fylde

Hoveddelen af ​​din litteraturgennemgang bør organiseres effektivt, især hvis den er lang. Overvej at opdele det i klare underafsnit baseret på temaer, historiske perioder eller forskellige forskningsmetoder, der er brugt i kilderne. Underoverskrifter er en fantastisk måde at give struktur til disse sektioner.

Når du bygger din anmeldelses brødtekst, skal du huske på følgende strategier:

 • Opsummering og syntese. Giv et kortfattet overblik over hver kildes hovedpunkter og drej dem sammen for at danne en passende fortælling.
 • Analyse og personlig indsigt. Gå ud over blot at gentage, hvad andre har sagt. Invester din analyse og indsigt, fortolk betydningen af ​​resultaterne om det overordnede studieområde.
 • Kritisk vurdering. Tal om dine kilders styrker og svagheder. Denne retfærdige tilgang er vigtig for en fuldstændig og ærlig anmeldelse.
 • Læsbar struktur. Sørg for, at dine afsnit er velstrukturerede og sammenhængende. Brug overgangsord og emnesætninger effektivt til at skabe et problemfrit flow af ideer.
 • Sammenkobling af teori og praksis. Hvis det er relevant, forbind teoretiske begreber med praktiske eksempler eller casestudier fra dine kilder.
 • Fremhæv metodiske forskelle. Diskuter, hvis det er relevant, hvordan forskellige metoder har påvirket dine kilders konklusioner.

Husk, at hoveddelen af ​​din litteraturgennemgang er det sted, hvor du lægger grundlaget for din forskning, så det er vigtigt at være detaljeret, analytisk og metodisk i din tilgang.

Konklusion

Saml i din konklusion de vigtige punkter fra din litteraturgennemgang. Sørg for at:

 • Fremhæv vigtige takeaways. Opsummer de vigtigste punkter, du har opdaget fra litteraturen, og fremhæv, hvorfor de er vigtige.
 • Afhjælpe forskningsmangler. Vis, hvordan din anmeldelse udfylder manglende brikker i den eksisterende forskning og tilføjer ny indsigt.
 • Link til din forskning. Forklar, hvordan dine resultater bygger på eller bruger aktuelle teorier og metoder, og danner grundlag for din egen forskning.

Efter at have afsluttet dit udkast, er en omhyggelig gennemgang afgørende. Gå over dit arbejde for at sikre, at det er overskueligt og velorganiseret. Hvis korrekturlæsning ikke er din styrke, så få hjælp fra en professionel korrekturlæsning kan være en god idé at sikre, at din litteraturgennemgang er poleret og fejlfri.

Eksempler på litteraturgennemgang: Forskellige tilgange

Som vi afslutter vores guide, præsenterer dette afsnit tre forskellige eksempler på litteraturgennemgange, der hver anvender en forskellig tilgang til at dykke ned i akademiske emner. Disse eksempler tjener som illustrationer af de forskellige metoder og perspektiver, som forskere kan anvende i deres undersøgelser:

 • Metodisk litteraturgennemgang eksempel. "Investing in Climate Change Adaptation and Mitigation: A Methodological Review of Real-Options Studies" (En gennemgang fokuserede på de forskellige metodiske tilgange, der anvendes i klimaændringsforskning på tværs af forskellige discipliner.)
 • Teoretisk litteraturgennemgang eksempel. "Gender Inequality as a Barrier to Economic Growth: A Review of the Theoretical Literature" (En teoretisk gennemgang, der undersøger, hvordan teorier om ulighed mellem kønnene og økonomisk vækst har udviklet sig over tid.)
 • Tematisk litteraturgennemgang eksempel. "The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review" (En tematisk litteraturgennemgang, der udforsker forskellige undersøgelser om virkningen af ​​digital teknologi på mental sundhed.)

Hvert eksempel giver en forskellig måde at skrive en litteraturgennemgang på, og viser, hvordan du kan gribe og forstå forskellige akademiske emner ved hjælp af forskellige gennemgangsmetoder.

Konklusion

Når vi afslutter vores udforskning af litteraturgennemgange, så husk, at det at lære denne færdighed er mere end et akademisk krav; det er en vej til at opnå en dybere forståelse af dit emne og yde et vigtigt bidrag til dit studieområde. Fra at identificere relevant litteratur og analysere forskellige metoder til at syntetisere information og fremhæve ny indsigt, bidrager hvert trin i at udarbejde en litteraturgennemgang til en bredere forståelse af dit emne. Uanset om du lancerer en afhandling, en afhandling eller et forskningspapir, vil de færdigheder og strategier, der er skitseret her, guide dig i at producere en litteraturgennemgang, der ikke kun afspejler din akademiske flid, men også tilføjer meningsfuld dialog til eksisterende stipendium. Fortsæt med disse indsigter og strategier, mens du starter ind i den berigende verden af ​​akademisk forskning.

Hvor nyttig var dette indlæg?

Klik på en stjerne for at bedømme det!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Afstemningstælling:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme dette indlæg.

Vi beklager, at dette indlæg ikke var nyttigt for dig!

Lad os forbedre dette indlæg!

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre dette indlæg?