Irodalmi áttekintés: Útmutató a kutatáshoz és íráshoz

Irodalmi áttekintés-Útmutató a kutatáshoz és az íráshoz
()

Az akadémiai kutatás színterére lépve elengedhetetlen a szakirodalmi áttekintés hatékony megírásának képessége. Ez a cikk végigvezeti Önt az egyszerű, de hatékony lépéseken, amelyekkel irodalmi áttekintést készíthet, amely minden kutatási projekt fontos részét képezi. Megtanulja, hogyan találja meg és értelmezze a különféle dolgokat módszerek, fedezze fel a kulcsfontosságú témákat és hiányosságokat, és gyűjtse össze eredményeit egy jól felépített áttekintésben. Függetlenül attól, hogy a tézis, disszertáció vagy kutatási dolgozat, ez az útmutató segít kialakítani azokat a készségeket, amelyek egy lenyűgöző irodalmi áttekintés elkészítéséhez szükségesek.

Az irodalmi áttekintés fogalma

Az irodalom áttekintése egy adott témához kapcsolódó tudományos munkák mélyreható feltárása téma. Segít bővíteni ismereteit a jelenlegi kutatásokról, és segít megtalálni a kulcsfontosságú elméleteket, módszereket és feltáratlan területeket. Az ilyen ismeretek fontosak a kutatási projektek fejlesztéséhez, beleértve a dokumentumokat, téziseket vagy disszertációkat. Ez a folyamat magában foglalja az akadémiai irodalom mélyreható elmélyülését, széles perspektívát kínálva a választott tárgyról.

A szakirodalmi áttekintés megírásának folyamata a következő lényeges szakaszokat tartalmazza:

 • Releváns irodalom keresése a szakterületén.
 • A megtalált források megbízhatóságának és fontosságának értékelése.
 • A központi témák, a folyamatban lévő viták és a feltáratlan területek azonosítása a szakirodalomban.
 • Strukturált vázlat a felülvizsgálat megszervezéséért.
 • Az irodalmi áttekintés megírása túlmutat az összefoglaláson; elemzést, szintetizálást és kritikus mérlegelést igényel a téma világos megértéséhez.

A szakirodalmi áttekintés elkészítésének útja nem pusztán feladat, hanem stratégiai vállalkozás, amely javítja a téma megértését és erősíti a tudományos munkát.

Miért kell irodalmi áttekintést végezni?

In akadémiai írás, fontos, hogy tanulmányát tágabb kontextusba helyezze, és a szakirodalmi áttekintés számos előnnyel jár ennek eléréséhez:

 • Bemutatja, hogy megértette a témát, és elhelyezi azt az akadémiai környezetben.
 • Segít szilárd elméleti alapok kialakításában és a megfelelő kutatási módszerek kiválasztásában.
 • Párosítsa kutatását a terület más szakértőinek munkájával.
 • Megmutatja, hogyan tölti be tanulmánya a kutatási hiányosságokat, vagy hogyan járul hozzá a jelenlegi tudományos vitákhoz.
 • Lehetővé teszi a jelenlegi kutatási trendek kritikus áttekintését, és bemutatja, hogy megérti a folyamatban lévő tudományos vitákat.

Most pedig vessünk egyet a szakirodalmi áttekintés megírásának gyakorlati lépéseibe, kezdve az első legfontosabb lépéssel: a releváns irodalom megtalálásával. Ez a fontos rész segít a teljes áttekintés kialakításában, és elvezeti Önt a téma alapos és részletes megértéséhez.

Az irodalom-fogalom-áttekintés

Az irodalomkutatás megkezdése

Az irodalom áttekintésének első lépése, hogy világosan elmagyarázza a témáját.

Ez különösen akkor fontos, ha egy disszertáció vagy kutatási dolgozat szakirodalmi áttekintését készíti, mivel a keresésnek olyan irodalomra kell összpontosítania, amely közvetlenül kapcsolódik kutatási kérdéséhez vagy problémájához.

Például:

 • Hogyan befolyásolja a távmunka az alkalmazottak termelékenységét és jólétét?

Kulcsszó-stratégia készítése

Kezdje a szakirodalom keresését a kutatási kérdéséhez kapcsolódó kulcsszavak listájának létrehozásával. Adja hozzá a téma kulcsfontosságú fogalmait vagy szempontjait, valamint a kapcsolódó kifejezéseket vagy szinonimákat. Fontos, hogy a keresés előrehaladtával folyamatosan frissítse ezt a listát új kulcsszavakkal. Ez a megközelítés garantálja, hogy a keresés alapos legyen, és a téma minden oldalára kiterjedjen. Vegye figyelembe a különböző kifejezéseket vagy kifejezéseket, amelyeket az emberek a témája leírására használhatnak, és vegye fel ezeket a változatokat a listába.

Például:

 • Távmunka, távmunka, otthoni munka, virtuális munka.
 • Az alkalmazottak termelékenysége, a munka hatékonysága és a munkateljesítmény.
 • Munkavállalói jólét, munkával való elégedettség, munka és magánélet egyensúlya, mentális egészség.

Megfelelő források felkutatása

Kezdje el a forráskeresést az összegyűjtött kulcsszavak használatával. Folyóiratok és cikkek kereséséhez fontolja meg különféle adatbázisok feltárását, amelyek mindegyike más-más tanulmányi területhez illeszkedik:

 • Az egyetem könyvtári katalógusa. Különféle tudományos anyagok elsődleges forrása.
 • Google Scholar. Tudományos cikkek és könyvek széles skáláját fedi le.
 • EBSCO. Hozzáférést biztosít az akadémiai adatbázisok széles gyűjteményéhez.
 • Project Muse. Bölcsészet- és társadalomtudományokra specializálódott.
 • JSTOR. Kiterjedt tudományos folyóirat-cikkgyűjteményt kínál.
 • Medline. Az élettudományokra és a biomedicinára összpontosít.
 • ScienceDirect. Tudományos és műszaki kutatási cikkeiről ismert.

Az elkészített kulcsszólista segítségével keressen ezekben az adatbázisokban, hogy releváns cikkeket és könyveket találjon. Minden adatbázis bizonyos tanulmányi területekhez készült, ezért válassza ki azokat, amelyek megfelelnek kutatási témájának. Például, ha a humán tudományokra összpontosít, akkor a Project Muse az ideális. Ez a fókuszált megközelítés segít hatékonyan összegyűjteni a szakirodalmi áttekintéshez szükséges főbb forrásokat.

Források értékelése, kiválasztása

A rengeteg szakirodalom miatt fontos kitalálni, hogy mely források a legrelevánsabbak az Ön tanulmánya szempontjából. Amikor átnézi a kiadványokat, vegye figyelembe a következő kérdéseket:

 • Milyen konkrét problémával vagy kérdéssel foglalkozik a szerző?
 • Világosan megfogalmazták-e a szerző céljait és hipotéziseit?
 • Hogyan magyarázzák el a tanulmányban szereplő fontos fogalmakat?
 • Milyen elméleti alapokat, modelleket, módszereket alkalmaznak a kutatás során?
 • Ismert módszereket használ a megközelítés, vagy új nézőpontot ad?
 • Milyen megállapításokat, következtetéseket tartalmaz a kutatás?
 • Ez a munka hogyan egészíti ki, támogatja vagy megkérdőjelezi azt, ami az Ön területén már ismert?
 • Vegye figyelembe a kutatás erősségeit és gyengeségeit.
 • Mennyire aktuálisak a kiadványban található információk?

Az is fontos, hogy garantálja a források megbízhatóságát. Részesítse előnyben a témájához kapcsolódó kulcsfontosságú tanulmányok és alapelméletek olvasását. Ez a lépés nem csak az adatok gyűjtéséről szól, hanem arról is, hogy szilárd alapot építsen fel saját kutatásaihoz.

Rögzítse és hivatkozzon a forrásokra

Ahogy belemélyed a szakirodalmi áttekintéshez szükséges kutatásba, az nemcsak az anyag elolvasását és megértését jelenti, hanem az eredmények hatékony rendszerezését és dokumentálását is. Ez a folyamat kulcsfontosságú egy világos és jól alátámasztott irodalmi áttekintés összeállításához. Nézzünk meg néhány kulcsfontosságú lépést, amelyek garantálják, hogy hatékonyan rögzítse és hivatkozzon forrásaira.

 • Kezdj el írni olvasás közben. Olvasás közben kezdjen el jegyzetelni, ami fontos lesz a szakirodalmi áttekintésében.
 • Kövesse nyomon a forrásait. Következetesen rögzítse a forrásait megfelelő idézetek nak nek megakadályozza a plágiumot.
 • Készítsen részletes bibliográfiát. Minden forráshoz írja le az összes hivatkozási információt, egy rövid összefoglalót és megjegyzéseit. Ez segít megőrizni kutatásait rendszerezetten és világosan.
 • Használjon plágium -ellenőrzőt. Rendszeresen ellenőrizze szakirodalmi áttekintését egy diákbarát plágiumészlelő eszközzel, mint a mi platformunk, az akadémiai integritás támogatására.

Ezen lépések követése nemcsak leegyszerűsíti a szakirodalmi áttekintés összegyűjtésének folyamatát, hanem megőrzi munkája hitelességét is. A források dokumentálásának szervezett megközelítése és a plágium elleni gondos ellenőrzés alapvető gyakorlatok a tudományos írásban. Garantálják, hogy irodalmi áttekintése széleskörű és etikailag megalapozott legyen, tükrözve szorgalmát és a részletekre való odafigyelését.

Témák, viták és hiányosságok felfedezése

Ahogy az irodalom áttekintése felé halad, fontos megtanulnia, hogy az olvasott források hogyan kapcsolódnak egymáshoz és hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Olvasásai és az összegyűjtött jegyzetei alapján kezdje el azonosítani:

 • Megjelenő trendek. Kövesse, ha bizonyos elméletek vagy módszerek idővel népszerűvé váltak vagy veszítettek.
 • Rendszeres témák. Jegyezze fel a forrásaiban megjelenő rendszeres kérdéseket vagy ötleteket.
 • A megbeszélés területei. Határozza meg, hol van nézeteltérés vagy konfliktus a források között.
 • Főbb publikációk. Keressen olyan jelentős tanulmányokat vagy elméleteket, amelyek jelentősen befolyásolták a területet.
 • Fedetlen rések. Ügyeljen a szakirodalomban nem tárgyalt dolgokra és a meglévő kutatás esetleges gyengeségeire.

Ezenkívül vegye figyelembe:

 • Kutatási evolúció. Hogyan fejlődött a témája megértése?
 • A szerző hitelessége. Vegye figyelembe a témájához hozzájáruló szerzők hitelességét és hátterét.

Ez az elemzés nemcsak a szakirodalmi áttekintést fogja képezni, hanem azt is megmutatja, hogy kutatása hol illeszkedik a meglévő tudásanyagba.

Például, a távmunkáról és annak az alkalmazottak termelékenységére és jólétére gyakorolt ​​hatásáról szóló irodalom áttekintésében fenntartja, hogy:

 • A kutatás jelentős része a termelékenységi mutatókat és a teljesítményeredményeket emeli ki.
 • Egyre nagyobb figyelem irányul a távmunka alkalmazottakra gyakorolt ​​pszichológiai hatásaira.
 • Úgy tűnik azonban, hogy a távoli munkakörnyezetekben korlátozott a hosszú távú jólét és a munkával való elégedettség mélyreható elemzése – ez lehetőséget ad a kutatás további feltárására.
egy-diák-olvas egy-egy-ciket arról, hogyan kell-irodalmi áttekintést-készíteni

Az irodalmi áttekintés strukturálása

A szakirodalmi áttekintés megszervezésének módja kulcsfontosságú, és annak hosszától és mélységétől függően változhat. Fontolja meg a különböző szervezeti stratégiák kombinálását egy olyan struktúra létrehozásához, amely a legjobban támogatja az elemzést.

Időrendi

Ez a módszer nyomon követi a téma időbeli alakulását. Ahelyett, hogy csak a forrásokat sorolná fel, mélyedjen el a téma fejlődését befolyásoló változások és kulcsfontosságú momentumokba. Értelmezze és magyarázza el, miért történtek ezek a változások.

Például, A távmunka munkavállalói termelékenységre és jólétre gyakorolt ​​hatásának vizsgálatakor vegye figyelembe a kronológiai megközelítést:

 • Kezdje a korai kutatással, amely a távmunka megvalósíthatóságára és kezdeti alkalmazására összpontosít.
 • Vizsgáljon meg olyan tanulmányokat, amelyek feltárják a távmunka kezdeti hatásait az alkalmazottak termelékenységére és kihívásaira.
 • Tekintse meg a legújabb kutatásokat, amelyek a távmunka hosszú távú hatását vizsgálják az alkalmazottak jólétére és termelékenységére, különös tekintettel a technológiai fejlődésre.
 • Vegye figyelembe a távmunka dinamikájának jelentős növekedését és annak megértését az olyan globális események miatt, mint a COVID-19 világjárvány.

Módszertani

Ha a szakirodalmi áttekintése különböző területekről vagy területekről származó forrásokat tartalmaz különböző kutatási módszerekkel, hasznos összehasonlítani és szembeállítani a találtakat. Így átfogó képet kaphat a témáról.

Például:

 • Elemezze a kvalitatív kutatás eredményeinek különbségeit és hasonlóságait a kvantitatív vizsgálatokhoz képest.
 • Fedezze fel, hogy az empirikus adatok milyen ellentétben állnak az elméleti kutatásokkal a téma megértésének alakításában.
 • Kategorizálja forrásait módszertani megközelítésük, például szociológiai, történeti vagy technológiai szempontok alapján.

Ha áttekintése arra összpontosít, hogy a távmunka hogyan befolyásolja az alkalmazottak termelékenységét és jólétét, akkor összevetheti a felmérési adatokat (kvantitatív) a személyes munkavállalói tapasztalatokkal (minőségi). Ez feltárhatja, hogy a termelékenység statisztikai trendjei hogyan illeszkednek az alkalmazottak személyes jólétéhez. E különböző módszertani betekintések összehasonlítása rávilágíthat a hatékony távmunka gyakorlatokra, és meghatározhatja a további kutatást igénylő területeket.

tematikus

Ha a kutatás közös témákat tár fel, ésszerű megközelítés az irodalom áttekintésének tematikus alfejezetekbe rendezése. Ez a megközelítés lehetővé teszi a téma minden aspektusának alapos feltárását.

Például, egy áttekintésben, amely a távmunka munkavállalói termelékenységre és jólétre gyakorolt ​​hatásaira összpontosított, szakirodalmát olyan témákra bonthatja, mint például:

 • Hogyan segítik vagy akadályozzák a távmunka termelékenységét a digitális eszközök és platformok.
 • A távmunka hatásának vizsgálata az alkalmazottak magánéletére és általános jólétére.
 • A vezetési és vezetési stílusok hatása a távoli dolgozók termelékenységére.
 • Hogyan befolyásolják a távoli munkahelyzetek az alkalmazottak motivációját és elkötelezettségét.
 • A hosszú távú távmunka pszichológiai hatásai az alkalmazottakra.

A szakirodalmat e tematikus kategóriákra bontva teljes elemzést nyújthat arról, hogy a távmunka hogyan befolyásolja az alkalmazottak életének és teljesítményének különböző dimenzióit.

Elméleti

Egy irodalmi áttekintésben az elméleti keret felépítése alapvető lépés. Ez magában foglalja a különböző elméletek, modellek és kulcsfogalmak mélyreható fejét, amelyek relevánsak az Ön témája szempontjából.

Például, a távmunka témakörének és annak az alkalmazottak termelékenységére és jólétére gyakorolt ​​hatásának vizsgálatakor érdemes megfontolni:

 • Szervezeti viselkedéselméletek vizsgálata a távoli munkakörnyezetekben bekövetkező strukturális változások és alkalmazkodások megértése érdekében.
 • Pszichológiai elméletek megvitatása a távmunka alkalmazottak mentális egészségére és munkával való elégedettségére gyakorolt ​​hatásának elemzésére.
 • Kommunikációs elméletek vizsgálata annak értékelésére, hogy a virtuális kommunikáció hogyan befolyásolja a csapat dinamikáját és termelékenységét.

Ezzel a megközelítéssel elméleti alapot teremthet kutatásaihoz, és különböző fogalmakat kombinálva széleskörűen megértheti, hogyan befolyásolja a távmunka a szervezeti struktúrákat és az alkalmazottak jólétét.

a-tanár-elmagyarázza-az-irodalom-áttekintés-jelentőségét-a-tanulóknak

Az irodalmi áttekintés megkezdése

A szakirodalmi áttekintést, hasonlóan minden tudományos szöveghez, bevezetővel, törzstel és befejezéssel kell megírni. Az egyes szakaszokon belüli tartalomnak összhangban kell lennie a felülvizsgálat céljaival és célkitűzéseivel.

Bevezetés

A szakirodalmi áttekintés bevezetőjéhez ügyeljen a következőkre:

 • Állítson be világos fókuszt és célt. Világosan írja le a szakirodalmi áttekintés fő fókuszát és célkitűzéseit.
 • Foglalja össze kutatási kérdését. Ha egy nagyobb munka része, röviden vázolja fel központi kutatási kérdését.
 • A kutatási környezet áttekintése. Röviden összefoglalja a szakterületén folyó kutatásokat.
 • Emelje ki a relevanciát és a hiányosságokat. Hangsúlyozza, hogy a témája jelenleg miért releváns, és mutasson rá minden jelentős hiányosságra, amelyet kutatásával pótolni kíván.

Ez a strukturált megközelítés biztosítja, hogy a szakirodalmi áttekintés bevezetője hatékonyan megalapozza a következő részletes elemzést.

Test

A szakirodalmi áttekintést hatékonyan kell megszervezni, különösen, ha hosszadalmas. Fontolja meg annak egyértelmű alfejezetekre bontását témák, történelmi időszakok vagy a forrásokban használt különböző kutatási módszerek alapján. Az alcímek nagyszerű módja annak, hogy szerkezetet adjunk ezeknek a szakaszoknak.

Az áttekintés törzsének összeállításakor tartsa szem előtt a következő stratégiákat:

 • Összegzés és szintézis. Adjon tömör áttekintést az egyes források főbb pontjairól, és csavarja össze őket, hogy megfelelő narratívát alkosson.
 • Elemzés és személyes betekintés. Lépjen túl azon, hogy egyszerűen megismétli, amit mások mondtak. Fektesse be elemzését és meglátásait, értelmezze a teljes tanulmányi területtel kapcsolatos megállapítások jelentőségét.
 • Kritikus értékelés. Beszéljen forrásai erősségeiről és gyengeségeiről. Ez a tisztességes megközelítés fontos a teljes és őszinte áttekintéshez.
 • Olvasható szerkezet. Garantálja, hogy a bekezdései jól strukturáltak és összefüggőek legyenek. Hatékonyan használja az átmeneti szavakat és témamondatokat, hogy zökkenőmentes ötleteket hozzon létre.
 • Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása. Adott esetben kapcsolja össze az elméleti fogalmakat a forrásaiból származó gyakorlati példákkal vagy esettanulmányokkal.
 • A módszertani különbségek kiemelése. Ha releváns, beszélje meg, hogy a különböző módszerek hogyan befolyásolták a források következtetéseit.

Ne feledje, hogy a szakirodalmi áttekintés része az, ahol lefekteti kutatása alapjait, ezért fontos, hogy megközelítése részletes, elemző és módszeres legyen.

Következtetés

Befejezésül gyűjtse össze a szakirodalmi áttekintésének fontos pontjait. Győződjön meg róla, hogy:

 • Jelölje ki a kulcsfontosságú elviteleket. Foglalja össze a szakirodalomból felfedezett főbb pontokat, és emelje ki, miért fontosak.
 • A kutatási hiányosságok kezelése. Mutassa be, hogyan pótolja áttekintése a meglévő kutatás hiányzó részeit, és hogyan ad hozzá új betekintést.
 • Link a kutatásához. Magyarázza el, hogy eredményei hogyan épülnek a jelenlegi elméletekre és módszerekre, vagy hogyan használják azokat, amelyek alapot képeznek saját kutatásaihoz.

A vázlat elkészítése után alapos áttekintés szükséges. Nézze át a munkáját, hogy az világos és jól szervezett legyen. Ha a lektorálás nem az erőssége, kérjen segítséget szakembertől lektorálási szolgáltatások jó ötlet lehet annak biztosítása érdekében, hogy a szakirodalmi áttekintése kidolgozott és hibamentes legyen.

Példák irodalmi áttekintésre: Különböző megközelítések

Útmutatónk végén ez a rész három különböző példát mutat be az irodalom áttekintésére, amelyek mindegyike más-más megközelítést alkalmaz a tudományos témákban való elmélyüléshez. Ezek a példák illusztrálják azokat a különféle módszereket és szempontokat, amelyeket a kutatók alkalmazhatnak vizsgálataik során:

 • Módszertani szakirodalom áttekintése példa. „Investing in Climate Change Adaption and Mitigation: A Methodological Review of Real-Options Studies” (Egy áttekintés az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatásokban használt különböző módszertani megközelítésekre összpontosított különböző tudományterületeken.)
 • Elméleti szakirodalmi áttekintés példa. „A nemek közötti egyenlőtlenség mint a gazdasági növekedés akadálya: az elméleti irodalom áttekintése” (Elméleti áttekintés, amely azt vizsgálja, hogyan fejlődtek a nemek közötti egyenlőtlenségről és a gazdasági növekedésről szóló elméletek az idők során.)
 • Tematikus irodalmi áttekintés példa. „A digitális jólét etikája: tematikus áttekintés” (Tematikus szakirodalmi áttekintés, amely különféle tanulmányokat tár fel a digitális technológia mentális egészségre gyakorolt ​​hatásáról.)

Mindegyik példa más-más módot kínál egy irodalmi áttekintés megírására, bemutatva, hogyan közelíthet meg és érthet meg különböző tudományos témákat különböző áttekintési módszerek segítségével.

Következtetés

A szakirodalmi áttekintések feltárásának befejezésekor ne feledje, hogy ennek a készségnek a megtanulása több, mint tudományos követelmény; ez egy út a témája mélyebb megértéséhez, és fontos hozzájárulást jelent a tanulmányi területéhez. A releváns irodalom azonosításától és a különféle módszerek elemzésétől az információk szintetizálásáig és az új felismerések kiemeléséig a szakirodalmi áttekintés elkészítésének minden lépése hozzájárul a téma szélesebb körű megértéséhez. Függetlenül attól, hogy szakdolgozatot, disszertációt vagy kutatási dolgozatot indít, az itt felvázolt készségek és stratégiák elvezetik Önt egy olyan irodalmi áttekintés elkészítéséhez, amely nemcsak az akadémiai szorgalmat tükrözi, hanem értelmes párbeszédet is ad a meglévő ösztöndíjhoz. Vigye tovább ezeket a meglátásokat és stratégiákat, amikor elindul az akadémiai kutatás gazdagító világába.

Milyen hasznos volt ez a bejegyzés?

Kattintson egy csillagra, hogy értékelje azt!

Átlagos értékelés / 5. Szavazatok száma:

Eddig nincs szavazat! Legyen Ön az első, aki értékeli ezt a bejegyzést.

Sajnáljuk, hogy ez a hozzászólás nem volt hasznos az Ön számára!

Javítsuk ezt a hozzászólást!

Mondja el nekünk, hogyan tudjuk javítani ezt a bejegyzést?