Преглед на литература: Вашиот водич за истражување и пишување

Литература-преглед-Вашиот водич-за-истражување-и-пишување
()

Зачекорувајќи во академската истражувачка арена, способноста ефективно да се напише преглед на литературата е од суштинско значење. Оваа статија ќе ве води низ едноставни, но ефективни чекори за создавање преглед на литература, важен дел од секој истражувачки проект. Ќе научите како да пронајдете и да разберете различни методологии, забележајте ги клучните теми и празнини и спојте ги вашите наоди во добро структуриран преглед. Без разлика дали работите на а теза, дисертација или истражувачки труд, овој водич ќе ви помогне да ги изградите вештините потребни за да подготвите привлечен преглед на литературата.

Концептот на преглед на литература

Преглед на литература е длабинско истражување на научни трудови поврзани со специфично тема. Тоа помага да се прошири вашето знаење за тековните истражувања и помага во пронаоѓањето на клучните теории, методи и неистражени области. Таквото знаење е важно за подобрување на вашите истражувачки проекти, вклучувајќи трудови, тези или дисертации. Овој процес вклучува длабоко нурне во академската литература, нудејќи широка перспектива за вашата избрана тема.

Процесот на пишување преглед на литература ги вклучува овие суштински фази:

 • Барање релевантна литература во вашето поле на студирање.
 • Оценување на доверливоста и важноста на изворите што ги наоѓате.
 • Идентификување на централни теми, тековни дискусии и неистражени области во литературата.
 • Развијте структурирани преглед за организирање на вашиот преглед.
 • Пишувањето преглед на литературата оди подалеку од сумирањето; бара анализа, синтетизирање и критичко размислување за јасно да се разбере вашата тема.

Патувањето за создавање преглед на литература не е само задача, туку стратешки потфат што го подобрува вашето разбирање на темата и ја зајакнува вашата академска работа.

Зошто да се спроведе преглед на литература?

In академско пишување, позиционирањето на вашата студија во поширок контекст е важно, а прегледот на литературата нуди неколку придобивки за да се постигне ова:

 • Го покажува вашето разбирање за темата и го става во академскиот пејзаж.
 • Помага да се формира солидна теоретска основа и да се изберат соодветни методологии за истражување.
 • Поврзете го вашето истражување со работата на други експерти во областа.
 • Покажува како вашата студија ги пополнува празнините во истражувањето или додава на тековните академски дискусии.
 • Ви овозможува критички да ги прегледате тековните истражувачки трендови и да го покажете вашето разбирање за тековните академски дебати.

Сега, ајде да се нурнеме во практичните чекори за пишување на вашиот преглед на литературата, почнувајќи од клучниот прв чекор: наоѓање релевантна литература. Овој важен дел помага да се формира целиот ваш преглед, што ве води до темелно и детално разбирање на вашата тема.

Поим-на-литература-преглед

Започнување на потрагата по литература

Првиот чекор во спроведувањето на преглед на литература е јасно да ја објасните вашата тема.

Ова е особено важно кога го подготвувате делот за преглед на литература на дисертација или истражувачки труд, бидејќи вашето пребарување треба да биде фокусирано на литература што е директно поврзана со вашето истражувачко прашање или проблем.

На пример:

 • Како далечинската работа влијае на продуктивноста и благосостојбата на вработените?

Креирање стратегија за клучни зборови

Започнете го вашето пребарување за литература со создавање листа на клучни зборови поврзани со вашето прашање за истражување. Додадете ги клучните концепти или аспекти на вашата тема, заедно со сите поврзани термини или синоними. Важно е да продолжите да ја ажурирате оваа листа со нови клучни зборови додека вашето пребарување напредува. Овој пристап гарантира дека вашето пребарување е темелно, покривајќи го секој агол од вашата тема. Размислете за различни изрази или термини што луѓето би можеле да ги користат за да ја опишат вашата тема и вклучете ги овие варијации во вашата листа.

На пример:

 • Работа на далечина, далечина, работа од дома, виртуелна работа.
 • Продуктивноста на вработените, работната ефикасност и успешноста на работата.
 • Благосостојба на вработените, задоволство од работата, рамнотежа помеѓу работата и животот, менталното здравје.

Наоѓање соодветни извори

Започнете го пребарувањето за извори со користење на клучните зборови што сте ги собрале. За да најдете списанија и статии, размислете за истражување на разновидни бази на податоци, од кои секоја е опремена со различни области на студии:

 • Каталог на библиотеката на вашиот универзитет. Примарен ресурс за различни академски материјали.
 • Google Директориум. Опфаќа широк спектар на научни статии и книги.
 • EBSCO. Обезбедува пристап до широка колекција на академски бази на податоци.
 • Проект Муза. Специјализира за хуманистички и општествени науки.
 • JSTOR. Нуди широки збирки на статии од академски списанија.
 • MEDLINE. Се фокусира на животните науки и биомедицината.
 • ScienceDirect. Познат по своите научни и технички истражувачки статии.

Користејќи ја подготвената листа на клучни зборови, пребарувајте низ овие бази на податоци за да најдете релевантни статии и книги. Секоја база на податоци е дизајнирана за одредени области на проучување, затоа изберете ги оние што одговараат на вашата тема за истражување. На пример, ако вашиот фокус е на хуманистичките науки, Project Muse би бил идеален. Овој фокусиран пристап ќе ви помогне ефикасно да ги соберете главните извори што ви се потребни за преглед на литература.

Оценување и избор на извори

Со толку многу литература таму, важно е да откриете кои извори се најрелевантни за вашата студија. Кога поминувате низ публикациите, разгледајте ги овие прашања:

 • Со кое конкретно прашање или прашање се занимава авторот?
 • Дали целите и хипотезите на авторот се јасно наведени?
 • Како се објаснети важните концепти во студијата?
 • Кои теоретски основи, модели или методи се користат во истражувањето?
 • Дали пристапот користи познати методи или дава нова гледна точка?
 • Кои наоди или заклучоци ги прикажува истражувањето?
 • Како оваа работа го додава, поддржува или предизвикува она што е веќе познато во вашата област?
 • Размислете за силните и слабите страни на истражувањето.
 • Колку се актуелни информациите во публикацијата?

Исто така, важно е да се гарантира веродостојноста на вашите извори. Приоритет на читање клучни студии и основни теории релевантни за вашата тема. Овој чекор не е само за собирање податоци, туку и за градење солидна основа за вашето сопствено истражување.

Снимање и цитирање на вашите извори

Додека навлегувате во истражувањето за преглед на литература, не се работи само за читање и разбирање на материјалот, туку и за ефикасно организирање и документирање на вашите наоди. Овој процес е клучен за составување јасен и добро поддржан преглед на литературата. Ајде да погледнеме неколку клучни чекори за да ви гарантираат ефикасно снимање и цитирање на вашите извори.

 • Почнете да пишувате додека читате. Започнете да земате белешки додека читате, што ќе биде од голема важност за вашиот преглед на литературата.
 • Следете ги вашите извори. Постојано снимајте ги вашите извори со соодветни цитати до спречи плагијат.
 • Направете детална библиографија. За секој извор, запишете ги сите референтни информации, кратко резиме и вашите коментари. Ова помага вашето истражување да биде организирано и јасно.
 • Користете проверка на плагијат. Редовно проверувајте го вашиот преглед на литература со алатка за откривање плагијати погодна за студентите, како нашата платформа, за поддршка на академскиот интегритет.

Следењето на овие чекори не само што го поедноставува процесот на собирање преглед на литературата, туку и го заштитува кредибилитетот на вашата работа. Организираниот пристап кон документирање на изворите и будната проверка против плагијатот се суштински практики во академското пишување. Тие гарантираат дека вашиот преглед на литературата е и широк и етички здрав, што ја одразува вашата трудољубивост и внимание на деталите.

Откривање теми, дискусии и празнини

Како што се движите кон структурирање на прегледот на литературата, важно е да научите како изворите што сте ги прочитале меѓусебно се поврзуваат и се поврзуваат еден со друг. Преку вашите читања и белешките што сте ги собрале, почнете да идентификувате:

 • Трендови кои се појавуваат. Следете дали одредени теории или методи со текот на времето заработиле или изгубиле популарност.
 • Редовни теми. Забележете ги сите редовни прашања или идеи што се појавуваат низ вашите извори.
 • Области на дискусија. Идентификувајте каде има несогласување или конфликт помеѓу изворите.
 • Клучни публикации. Внимавајте на значајни студии или теории кои значително влијаеле на полето.
 • Откриени празнини. Обрнете внимание на она што не е дискутирано во литературата и на сите потенцијални слабости во постојното истражување.

Дополнително, размислете:

 • Истражувачка еволуција. Како се разви разбирањето на вашата тема?
 • Кредибилитет на авторот. Размислете за кредибилитетот и потеклото на авторите кои придонесуваат за вашата тема.

Оваа анализа не само што ќе го формира вашиот преглед на литература, туку и ќе покаже каде вашето истражување се вклопува во постојното тело на знаење.

На пример, во вашиот преглед на литературата за работа на далечина и нејзиното влијание врз продуктивноста и благосостојбата на вработените, го задржувате тоа:

 • Значаен дел од истражувањето ги истакнува метриките на продуктивноста и резултатите од перформансите.
 • Сè поголемо е вниманието на психолошките ефекти од работата на далечина врз вработените.
 • Сепак, се чини дека има ограничена длабинска анализа на долгорочната благосостојба и задоволството од работата во оддалечените работни средини - ова претставува можност за понатамошно истражување во вашето истражување.
a-student-reads-an-article-on-how-to-prepare-a-literature-review

Структурирање на вашиот преглед на литература

Начинот на кој го организирате прегледот на литературата е од клучно значење и може да варира во зависност од неговата должина и длабочина. Размислете за комбинирање на различни организациски стратегии за да создадете структура која најдобро ја поддржува вашата анализа.

Хронолошки

Овој метод ја следи еволуцијата на вашата тема со текот на времето. Наместо само да наведувате извори, истражувајте во промените и клучните моменти кои влијаеле на развојот на темата. Толкувајте и објаснете зошто се случија овие промени.

На пример, При испитувањето на влијанието на далечинската работа врз продуктивноста и благосостојбата на вработените, разгледајте го хронолошки пристап:

 • Започнете со рано истражување фокусирајќи се на изводливоста и првичното усвојување на работа од далечина.
 • Испитајте ги студиите кои ги истражуваат првичните ефекти на далечинската работа врз продуктивноста и предизвиците на вработените.
 • Погледнете го најновото истражување кое истражува за долгорочното влијание на далечинската работа врз благосостојбата и продуктивноста на вработените, особено имајќи ги предвид технолошките достигнувања.
 • Размислете за значителниот раст на динамиката на работа на далечина и нејзиното разбирање поради глобалните настани како пандемијата COVID-19.

Методолошки

Кога вашиот преглед на литература вклучува извори од различни области или области со различни методи на истражување, корисно е да се спореди и да се спротивстави она што тие го наоѓаат. На овој начин, добивате добро заокружен поглед на вашата тема.

На пример:

 • Анализирајте ги разликите и сличностите во наодите од квалитативното истражување во споредба со квантитативните студии.
 • Истражете како емпириските податоци се во контраст со теоретските истражувања во обликувањето на разбирањето на темата.
 • Категоризирајте ги вашите извори врз основа на нивниот методолошки пристап, како што се социолошки, историски или технолошки перспективи.

Ако вашиот преглед се фокусира на тоа како далечинската работа влијае на продуктивноста и благосостојбата на вработените, може да ги спротивставите податоците од анкетата (квантитативни) со личните искуства на вработените (квалитативни). Ова може да открие како статистичките трендови во продуктивноста се усогласуваат со личната благосостојба на вработените. Споредувањето на овие различни методолошки сознанија може да ги истакне ефективни практики за работа на далечина и прецизно да ги посочи областите на кои им треба дополнително истражување.

тематски

Кога вашето истражување открива заеднички теми, организирањето на вашиот преглед на литература во тематски подсекции е разумен пристап. Овој пристап ви овозможува да го истражите секој аспект од темата во длабочина.

На пример, во прегледот фокусиран на ефектите од далечинската работа врз продуктивноста и благосостојбата на вработените, би можеле да ја поделите вашата литература на теми како што се:

 • Како дигиталните алатки и платформи помагаат или ја попречуваат продуктивноста на работата на далечина.
 • Испитување на влијанието на далечинската работа врз личниот живот и целокупната благосостојба на вработените.
 • Влијанието на стиловите на лидерство и управување врз продуктивноста на работниците од далечина.
 • Како далечинските работни ситуации влијаат на мотивацијата и нивото на ангажираност на вработените.
 • Психолошките ефекти од долготрајната работа на далечина врз вработените.

Со разложување на литературата во овие тематски категории, можете да обезбедите целосна анализа за тоа како работата од далечина влијае на различните димензии на животот и перформансите на вработените.

Теоретски

Во прегледот на литературата, изградбата на теоретска рамка е фундаментален чекор. Ова вклучува длабоко нурнување во различни теории, модели и клучни концепти кои се релевантни за вашата тема.

На пример, кога ја истражувате темата за работа на далечина и нејзините ефекти врз продуктивноста и благосостојбата на вработените, може да размислите:

 • Испитување на теориите за организациско однесување за да се разберат структурните промени и адаптациите во оддалечените работни средини.
 • Дискусија за психолошки теории за анализа на влијанието на далечинската работа врз менталното здравје на вработените и задоволството од работата.
 • Разгледување на теориите за комуникација за да се оцени како виртуелната комуникација влијае на динамиката и продуктивноста на тимот.

Преку овој пристап, можете да поставите теоретска основа за вашето истражување, комбинирајќи различни концепти за да формирате широко разбирање за тоа како далечинската работа влијае и на организациските структури и на благосостојбата на вработените.

наставникот им ја објаснува важноста на рецензијата на литературата на учениците

Започнете со преглед на литература

Преглед на литература, слично како и секој научен текст, треба да биде напишан со вовед, тело и заклучок. Содржината во секој дел треба да се обедини со целите и задачите на вашата рецензија.

Вовед

За вовед во прегледот на литературата, погрижете се да:

 • Поставете јасен фокус и цел. Јасно опишете го главниот фокус и целите на вашиот преглед на литературата.
 • Сумирајте го вашето прашање за истражување. Ако е дел од поголема работа, накратко наведете го вашето централно прашање за истражување.
 • Преглед на истражувачкиот пејзаж. Обезбедете кратко резиме на постојните истражувања во вашата област.
 • Истакнете ја релевантноста и празнините. Нагласете зошто вашата тема е релевантна во моментов и посочете ги сите значајни празнини што вашето истражување се обидува да ги пополни.

Овој структуриран пристап осигурува дека воведот во прегледот на вашата литература ефективно ја поставува основата за детална анализа што следи.

Тело

Телото на вашиот преглед на литература треба да биде ефикасно организирано, особено ако е долготрајно. Размислете да го поделите на јасни подсекции засновани на теми, историски периоди или различни истражувачки методологии користени во изворите. Поднасловите се одличен начин да се даде структура на овие делови.

При конструирањето на телото на вашата рецензија, имајте ги на ум следните стратегии:

 • Сумирање и синтеза. Понудете концизен преглед на главните точки на секој извор и извртете ги заедно за да формирате соодветен наратив.
 • Анализа и личен увид. Одете подалеку од едноставно повторување на она што другите го кажале. Инвестирајте ја вашата анализа и согледувања, толкувајќи го значењето на наодите за целокупното поле на студии.
 • Критичка проценка. Разговарајте за силните и слабите страни на вашите извори. Овој фер пристап е важен за целосен и искрен преглед.
 • Читлива структура. Гарантирајте дека вашите параграфи се добро структурирани и кохезивни. Ефективно користете преодни зборови и тематски реченици за да создадете беспрекорен тек на идеи.
 • Поврзување на теоријата и практиката. Каде што е соодветно, поврзете ги теоретските концепти со практични примери или студии на случај од вашите извори.
 • Истакнување на методолошки разлики. Доколку е релевантно, разговарајте за тоа како различните методологии влијаеле на заклучоците на вашите извори.

Запомнете, телото на вашиот преглед на литература е местото каде што ги поставувате основите на вашето истражување, па затоа е важно да бидете детални, аналитички и методички во вашиот пристап.

Заклучок

Во вашиот заклучок, спојте ги важните точки од вашиот преглед на литературата. Погрижете се да:

 • Истакнете ги клучните производи за носење. Сумирајте ги главните точки што ги откривте од литературата и нагласете зошто се важни.
 • Решавање на празнините во истражувањето. Покажете како вашата рецензија ги пополнува деловите што недостасуваат во постојното истражување и додава нови сознанија.
 • Линк до вашето истражување. Објаснете како вашите наоди се надоврзуваат или користат тековни теории и методи, формирајќи основа за вашето сопствено истражување.

По завршувањето на вашиот нацрт, од суштинско значење е внимателен преглед. Прегледајте ја вашата работа за да се осигурате дека е јасна и добро организирана. Ако лекторирањето не е ваша сила, побарајте помош од професионалец услуги за лекторирање може да биде добра идеја да бидете сигурни дека вашиот преглед на литература е полиран и без грешки.

Примери за преглед на литература: Различни пристапи

Како што го заклучуваме нашиот водич, овој дел прикажува три различни примери на прегледи на литература, при што секој користи различен пристап за да истражува во академски теми. Овие примери служат како илустрации за различните методи и перспективи што истражувачите можат да ги применат во нивните истражувања:

 • Методолошки преглед на литература пример. „Инвестирање во адаптација и ублажување на климатските промени: Методолошки преглед на студии за реални опции“ (Преглед фокусиран на различните методолошки пристапи што се користат во истражувањето за климатските промени низ различни дисциплини.)
 • Преглед на теоретска литература пример. „Родовата нееднаквост како бариера за економскиот раст: Преглед на теоретската литература“ (Теоретски преглед кој испитува како теориите за родовата нееднаквост и економскиот раст еволуирале со текот на времето.)
 • Тематски преглед на литература пример. „Етика на дигиталната благосостојба: Тематски преглед“ (тематски преглед на литература што истражува различни студии за влијанието на дигиталната технологија врз менталното здравје.)

Секој пример дава различен начин да се напише преглед на литература, покажувајќи како можете да пристапите и да разберете различни академски теми користејќи различни методи на преглед.

Заклучок

Како што го завршуваме нашето истражување на прегледи на литература, запомнете дека учењето на оваа вештина е повеќе од академско барање; тоа е пат кон постигнување подлабоко разбирање на вашата тема и давање важен придонес во вашата област на студирање. Од идентификување на релевантна литература и анализа на различни методологии до синтетизирање информации и истакнување на нови сознанија, секој чекор во подготовката на преглед на литература придонесува за пошироко разбирање на вашата тема. Без разлика дали започнувате теза, дисертација или истражувачки труд, вештините и стратегиите наведени овде ќе ве водат во правењето преглед на литературата што не само што ја одразува вашата академска трудољубивост, туку и додава значаен дијалог на постојната стипендија. Спроведете ги овие сознанија и стратегии додека започнувате во збогатениот свет на академско истражување.

Колку беше корисен овој пост?

Кликнете на ѕвезда за да го оцените!

просечна оценка / 5. Број на гласови:

Засега нема гласови! Бидете првиот што ќе го оцени овој пост.

Жалам што овој пост не беше корисен за вас!

Дозволете ни да го подобриме овој пост!

Кажете ни како можеме да го подобриме овој пост?