Kajian literatur: Panduan anda untuk menyelidik dan menulis

Kajian-literatur-Panduan-Anda-untuk-menyelidik-dan-menulis
()

Melangkah ke arena penyelidikan akademik, keupayaan untuk menulis ulasan literatur dengan berkesan adalah penting. Artikel ini akan membimbing anda melalui langkah-langkah yang mudah tetapi berkesan untuk membuat tinjauan literatur, bahagian penting dalam mana-mana projek penyelidikan. Anda akan belajar cara mencari dan memahami pelbagai metodologi, lihat tema dan jurang utama, dan kumpulkan penemuan anda ke dalam semakan yang tersusun dengan baik. Sama ada anda sedang mengusahakan a tesis, disertasi atau kertas penyelidikan, panduan ini akan membantu anda membina kemahiran yang diperlukan untuk menyediakan ulasan literatur yang menarik.

Konsep kajian literatur

Kajian literatur ialah penerokaan mendalam terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan sesuatu perkara tertentu topik. Ia membantu mengembangkan pengetahuan anda tentang penyelidikan semasa dan membantu dalam mencari teori utama, kaedah dan bidang yang belum diterokai. Pengetahuan sedemikian penting untuk menambah baik projek penyelidikan anda, termasuk kertas kerja, tesis atau disertasi. Proses ini melibatkan penyelaman mendalam ke dalam kesusasteraan akademik, menawarkan perspektif yang luas tentang subjek pilihan anda.

Proses menulis tinjauan literatur merangkumi peringkat penting berikut:

 • Mencari literatur yang relevan dalam bidang pengajian anda.
 • Menilai kebolehpercayaan dan kepentingan sumber yang anda temui.
 • Mengenal pasti tema utama, perbincangan berterusan dan kawasan yang belum diterokai dalam kesusasteraan.
 • Membangunkan berstruktur garis untuk mengatur ulasan anda.
 • Menulis tinjauan literatur melangkaui meringkaskan; ia memerlukan menganalisis, mensintesis dan mempertimbangkan secara kritis untuk memahami dengan jelas topik anda.

Perjalanan mencipta ulasan literatur bukan sekadar tugas, tetapi usaha strategik yang meningkatkan pemahaman anda tentang subjek dan mengukuhkan kerja akademik anda.

Mengapa menjalankan tinjauan literatur?

In penulisan akademik, meletakkan kajian anda dalam konteks yang lebih luas adalah penting dan tinjauan literatur menawarkan beberapa faedah untuk mencapai matlamat ini:

 • Mempamerkan pemahaman anda tentang topik dan meletakkannya dalam landskap akademik.
 • Membantu membentuk asas teori yang kukuh dan memilih metodologi penyelidikan yang sesuai.
 • Padankan penyelidikan anda dengan kerja pakar lain dalam bidang tersebut.
 • Menunjukkan cara kajian anda mengisi jurang penyelidikan atau menambah perbincangan akademik semasa.
 • Membolehkan anda menyemak secara kritis trend penyelidikan semasa dan menunjukkan pemahaman anda tentang perdebatan akademik yang sedang berjalan.

Sekarang, mari kita selami langkah praktikal menulis ulasan literatur anda, bermula dengan langkah pertama yang penting: mencari literatur yang berkaitan. Bahagian penting ini membantu membentuk keseluruhan ulasan anda, membawa anda kepada pemahaman yang menyeluruh dan terperinci tentang topik anda.

Konsep-kajian-sastera

Memulakan pencarian sastera

Langkah pertama dalam menjalankan tinjauan literatur ialah menerangkan topik anda dengan jelas.

Ini amat penting apabila anda menyediakan bahagian tinjauan literatur disertasi atau kertas penyelidikan, kerana carian anda harus tertumpu pada literatur yang berkaitan secara langsung dengan soalan atau masalah kajian anda.

Sebagai contoh:

 • Bagaimanakah kerja jauh mempengaruhi produktiviti dan kesejahteraan pekerja?

Membuat strategi kata kunci

Mulakan carian literatur anda dengan membuat senarai kata kunci yang disambungkan kepada soalan penyelidikan anda. Tambahkan konsep atau aspek utama topik anda, bersama-sama dengan sebarang istilah atau sinonim yang berkaitan. Adalah penting untuk terus mengemas kini senarai ini dengan kata kunci baharu semasa carian anda berkembang. Pendekatan ini menjamin bahawa carian anda adalah menyeluruh, meliputi setiap sudut topik anda. Pertimbangkan pelbagai ungkapan atau istilah yang mungkin digunakan orang untuk menerangkan topik anda dan masukkan variasi ini dalam senarai anda.

Sebagai contoh:

 • Kerja jauh, telekomunikasi, kerja dari rumah, kerja maya.
 • Produktiviti pekerja, kecekapan kerja dan prestasi kerja.
 • Kesejahteraan pekerja, kepuasan kerja, keseimbangan kerja-kehidupan, kesihatan mental.

Mencari sumber yang sesuai

Mulakan carian anda untuk sumber dengan menggunakan kata kunci yang telah anda kumpulkan. Untuk mencari jurnal dan artikel, pertimbangkan untuk meneroka pelbagai pangkalan data, masing-masing dipasang pada bidang pengajian yang berbeza:

 • Katalog perpustakaan universiti anda. Sumber utama untuk pelbagai bahan akademik.
 • Google Scholar. Merangkumi pelbagai artikel dan buku ilmiah.
 • EBSCO. Menyediakan akses kepada koleksi pangkalan data akademik yang luas.
 • Projek Muse. Pakar dalam bidang kemanusiaan dan sains sosial.
 • JSTOR. Menawarkan koleksi artikel jurnal akademik yang luas.
 • Medline. Fokus pada sains hayat dan bioperubatan.
 • ScienceDirect. Terkenal dengan artikel penyelidikan saintifik dan teknikalnya.

Menggunakan senarai kata kunci anda yang disediakan, cari melalui pangkalan data ini untuk mencari artikel dan buku yang berkaitan. Setiap pangkalan data direka untuk kawasan kajian tertentu, jadi pilih yang sepadan dengan topik penyelidikan anda. Sebagai contoh, jika tumpuan anda adalah pada kemanusiaan, Project Muse adalah sesuai. Pendekatan berfokus ini akan membantu anda mengumpul sumber utama yang anda perlukan dengan cekap untuk ulasan literatur anda.

Menilai dan memilih sumber

Dengan begitu banyak kesusasteraan di luar sana, adalah penting untuk mengetahui sumber mana yang paling relevan dengan kajian anda. Apabila membaca penerbitan, pertimbangkan soalan ini:

 • Apakah isu atau persoalan khusus yang ditangani oleh penulis?
 • Adakah objektif dan hipotesis pengarang dinyatakan dengan jelas?
 • Bagaimanakah konsep penting dalam kajian dijelaskan?
 • Apakah asas teori, model atau kaedah yang digunakan dalam penyelidikan?
 • Adakah pendekatan menggunakan kaedah yang diketahui, atau adakah ia memberikan pandangan baharu?
 • Apakah penemuan atau kesimpulan yang dikemukakan oleh penyelidikan?
 • Bagaimanakah kerja ini menambah, menyokong atau mencabar perkara yang sudah diketahui dalam bidang anda?
 • Pertimbangkan kekuatan dan kelemahan penyelidikan.
 • Sejauh manakah maklumat terkini dalam penerbitan?

Ia juga penting untuk menjamin kebolehpercayaan sumber anda. Utamakan membaca kajian utama dan teori asas yang berkaitan dengan topik anda. Langkah ini bukan sahaja mengenai pengumpulan data tetapi juga tentang membina asas yang kukuh untuk penyelidikan anda sendiri.

Merakam dan memetik sumber anda

Semasa anda mendalami penyelidikan untuk ulasan literatur anda, ini bukan sahaja tentang membaca dan memahami bahan, tetapi juga tentang mengatur dan mendokumenkan penemuan anda dengan berkesan. Proses ini adalah kunci untuk menyusun ulasan literatur yang jelas dan disokong dengan baik. Mari lihat beberapa langkah penting untuk menjamin anda merekod dan memetik sumber anda dengan berkesan.

 • Mula menulis sambil membaca. Mulakan mengambil nota semasa anda membaca, yang akan menjadi penting untuk ulasan literatur anda.
 • Jejaki sumber anda. Rakam sumber anda secara konsisten dengan petikan yang betul kepada mencegah plagiat.
 • Buat bibliografi terperinci. Untuk setiap sumber, tulis semua maklumat rujukan, ringkasan ringkas dan ulasan anda. Ini membantu memastikan penyelidikan anda teratur dan jelas.
 • Gunakan pemeriksa plagiarisme. Semak ulasan literatur anda dengan kerap menggunakan alat pengesan plagiarisme yang mesra pelajar, seperti platform kami, untuk menyokong integriti akademik.

Mengikuti langkah ini bukan sahaja memudahkan proses mengumpul ulasan literatur anda tetapi juga melindungi kredibiliti kerja anda. Pendekatan yang teratur untuk mendokumentasikan sumber dan pemeriksaan berjaga-jaga terhadap plagiarisme adalah amalan penting dalam penulisan akademik. Mereka menjamin bahawa ulasan literatur anda luas dan kukuh dari segi etika, mencerminkan ketekunan dan perhatian anda terhadap perincian.

Menemui tema, perbincangan dan jurang

Semasa anda bergerak ke arah menstruktur ulasan literatur anda, adalah penting untuk mengetahui cara sumber yang anda baca saling berkait dan berkait antara satu sama lain. Melalui bacaan anda dan nota yang telah anda kumpulkan, mula kenal pasti:

 • Trend yang muncul. Ikuti jika teori atau kaedah tertentu telah memperoleh atau kehilangan populariti dari semasa ke semasa.
 • Tema biasa. Catatkan sebarang soalan atau idea biasa yang muncul di seluruh sumber anda.
 • Bidang perbincangan. Kenal pasti di mana terdapat perselisihan atau konflik antara sumber.
 • Penerbitan utama. Cari kajian atau teori penting yang telah mempengaruhi bidang tersebut.
 • Jurang terbongkar. Beri perhatian kepada perkara yang tidak dibincangkan dalam literatur dan sebarang potensi kelemahan dalam penyelidikan sedia ada.

Selain itu, pertimbangkan:

 • Evolusi penyelidikan. Bagaimanakah pemahaman tentang topik anda berkembang?
 • Kredibiliti pengarang. Pertimbangkan kredibiliti dan latar belakang pengarang yang menyumbang kepada topik anda.

Analisis ini bukan sahaja akan membentuk tinjauan literatur anda tetapi juga menunjukkan di mana penyelidikan anda sesuai dengan badan pengetahuan sedia ada.

Sebagai contoh, dalam ulasan anda terhadap literatur tentang kerja jauh dan kesannya terhadap produktiviti dan kesejahteraan pekerja, anda memastikan bahawa:

 • Sebahagian penting penyelidikan menyerlahkan metrik produktiviti dan hasil prestasi.
 • Perhatian yang semakin meningkat terhadap kesan psikologi kerja jauh terhadap pekerja.
 • Walau bagaimanapun, nampaknya terdapat analisis mendalam yang terhad tentang kesejahteraan jangka panjang dan kepuasan kerja dalam persekitaran kerja terpencil — ini memberikan peluang untuk penerokaan lanjut dalam penyelidikan anda.
seorang-pelajar-membaca-artikel-cara-menyediakan-semakan-literatur

Menstruktur ulasan literatur anda

Cara anda menyusun ulasan literatur anda adalah penting dan boleh berbeza-beza bergantung pada panjang dan kedalamannya. Pertimbangkan untuk menggabungkan strategi organisasi yang berbeza untuk mencipta struktur yang paling menyokong analisis anda.

Kronologi

Kaedah ini menjejaki evolusi topik anda dari semasa ke semasa. Daripada hanya menyenaraikan sumber, selidiki perubahan dan detik penting yang telah mempengaruhi perkembangan topik. Tafsirkan dan terangkan mengapa perubahan ini berlaku.

Sebagai contoh, Dalam mengkaji kesan kerja jauh terhadap produktiviti dan kesejahteraan pekerja, pertimbangkan pendekatan kronologi:

 • Mulakan dengan penyelidikan awal yang memfokuskan pada kebolehlaksanaan dan penggunaan awal kerja jauh.
 • Periksa kajian yang meneroka kesan awal kerja jauh terhadap produktiviti dan cabaran pekerja.
 • Lihatlah penyelidikan terkini yang menyelidiki impak jangka panjang kerja jauh terhadap kesejahteraan dan produktiviti pekerja, terutamanya dengan mengambil kira kemajuan teknologi.
 • Pertimbangkan pertumbuhan ketara dalam dinamik kerja jauh dan pemahamannya disebabkan peristiwa global seperti wabak COVID-19.

metodologi

Apabila ulasan literatur anda termasuk sumber dari kawasan atau bidang yang berbeza dengan pelbagai kaedah penyelidikan, adalah berguna untuk membandingkan dan membezakan perkara yang mereka temui. Dengan cara ini, anda mendapat pandangan yang menyeluruh tentang topik anda.

Sebagai contoh:

 • Menganalisis perbezaan dan persamaan dalam dapatan daripada kajian kualitatif berbanding kajian kuantitatif.
 • Terokai bagaimana data empirikal berbeza dengan penyelidikan teori dalam membentuk pemahaman topik.
 • Kategorikan sumber anda berdasarkan pendekatan metodologinya, seperti perspektif sosiologi, sejarah atau teknologi.

Jika ulasan anda memfokuskan pada cara kerja jauh mempengaruhi produktiviti dan kesejahteraan pekerja, anda mungkin membezakan data tinjauan (kuantitatif) dengan pengalaman pekerja peribadi (kualitatif). Ini boleh mendedahkan bagaimana trend statistik dalam produktiviti sejajar dengan kesejahteraan peribadi pekerja. Membandingkan cerapan metodologi yang berbeza ini boleh menyerlahkan amalan kerja jauh yang berkesan dan menentukan bidang yang memerlukan penyelidikan lanjut.

tematik

Apabila penyelidikan anda mendedahkan tema biasa, menyusun ulasan literatur anda ke dalam subseksyen tematik adalah pendekatan yang munasabah. Pendekatan ini membolehkan anda meneroka setiap aspek topik secara mendalam.

Sebagai contoh, dalam ulasan yang memfokuskan pada kesan kerja jauh terhadap produktiviti dan kesejahteraan pekerja, anda boleh membahagikan sastera anda kepada tema seperti:

 • Cara alat dan platform digital membantu atau menghalang produktiviti kerja jauh.
 • Mengkaji kesan kerja jauh terhadap kehidupan peribadi pekerja dan kesejahteraan keseluruhan.
 • Pengaruh gaya kepimpinan dan pengurusan terhadap produktiviti pekerja jauh.
 • Bagaimana situasi kerja jauh mempengaruhi motivasi pekerja dan tahap penglibatan.
 • Kesan psikologi kerja jauh jangka panjang terhadap pekerja.

Dengan membahagikan literatur ke dalam kategori tematik ini, anda boleh memberikan analisis lengkap tentang cara kerja jauh memberi kesan kepada pelbagai dimensi kehidupan dan prestasi pekerja.

Teori

Dalam kajian literatur, membina rangka kerja teori adalah langkah asas. Ini melibatkan penyelaman mendalam ke dalam pelbagai teori, model dan konsep utama yang berkaitan dengan topik anda.

Sebagai contoh, apabila meneroka topik kerja jauh dan kesannya terhadap produktiviti dan kesejahteraan pekerja, anda mungkin mempertimbangkan:

 • Meneliti teori tingkah laku organisasi untuk memahami perubahan struktur dan penyesuaian dalam persekitaran kerja jauh.
 • Membincangkan teori psikologi untuk menganalisis kesan kerja jauh terhadap kesihatan mental pekerja dan kepuasan kerja.
 • Meneliti teori komunikasi untuk menilai cara komunikasi maya mempengaruhi dinamik dan produktiviti pasukan.

Melalui pendekatan ini, anda boleh menetapkan asas teori untuk penyelidikan anda, menggabungkan konsep yang berbeza untuk membentuk pemahaman yang luas tentang cara kerja jauh mempengaruhi kedua-dua struktur organisasi dan kesejahteraan pekerja.

guru-menjelaskan-kepentingan-kajian-sastera-kepada-pelajar

Memulakan tinjauan literatur anda

Kajian literatur, sama seperti mana-mana teks ilmiah, harus ditulis dengan pengenalan, isi dan kesimpulan. Kandungan dalam setiap bahagian harus bersatu dengan matlamat dan objektif ulasan anda.

Pengenalan

Untuk pengenalan ulasan literatur anda, pastikan untuk:

 • Tetapkan fokus dan tujuan yang jelas. Terangkan dengan jelas fokus dan objektif utama ulasan literatur anda.
 • Ringkaskan soalan kajian anda. Jika sebahagian daripada kerja yang lebih besar, gariskan secara ringkas soalan penyelidikan pusat anda.
 • Gambaran keseluruhan landskap penyelidikan. Sediakan ringkasan ringkas tentang penyelidikan sedia ada dalam bidang anda.
 • Serlahkan perkaitan dan jurang. Tegaskan sebab topik anda relevan pada masa ini dan nyatakan sebarang jurang penting yang ingin diisi oleh penyelidikan anda.

Pendekatan berstruktur ini memastikan bahawa pengenalan kepada ulasan literatur anda secara berkesan menetapkan peringkat untuk analisis terperinci yang berikut.

Badan

Badan ulasan literatur anda harus disusun dengan berkesan, terutamanya jika ia panjang. Pertimbangkan untuk membahagikannya kepada subseksyen yang jelas berdasarkan tema, tempoh sejarah atau metodologi penyelidikan berbeza yang digunakan dalam sumber. Subtajuk ialah cara yang bagus untuk memberikan struktur kepada bahagian ini.

Dalam membina badan ulasan anda, ingatlah strategi berikut:

 • Rumusan dan sintesis. Tawarkan gambaran ringkas tentang setiap perkara utama sumber dan pintal bersama-sama untuk membentuk naratif yang sesuai.
 • Analisis dan pandangan peribadi. Lebih daripada sekadar mengulangi apa yang orang lain katakan. Laburkan analisis dan pandangan anda, mentafsir kepentingan penemuan tentang keseluruhan bidang pengajian.
 • Penilaian kritikal. Bercakap tentang kekuatan dan kelemahan sumber anda. Pendekatan adil ini penting untuk semakan yang lengkap dan jujur.
 • Struktur yang boleh dibaca. Pastikan perenggan anda tersusun dengan baik dan padat. Gunakan perkataan peralihan dan ayat topik dengan berkesan untuk mencipta aliran idea yang lancar.
 • Menghubungkaitkan teori dan amalan. Jika sesuai, sambungkan konsep teori dengan contoh praktikal atau kajian kes daripada sumber anda.
 • Menonjolkan perbezaan metodologi. Jika berkaitan, bincangkan bagaimana metodologi yang berbeza telah memberi kesan kepada kesimpulan sumber anda.

Ingat, badan ulasan literatur anda ialah tempat anda meletakkan asas penyelidikan anda, jadi penting untuk terperinci, analitikal dan berkaedah dalam pendekatan anda.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan anda, kumpulkan perkara penting daripada ulasan literatur anda. Pastikan untuk:

 • Serlahkan pengambilan penting. Ringkaskan perkara utama yang anda temui daripada kesusasteraan dan serlahkan sebab ia penting.
 • Menangani jurang penyelidikan. Tunjukkan cara ulasan anda mengisi bahagian yang hilang dalam penyelidikan sedia ada dan menambah cerapan baharu.
 • Pautan ke penyelidikan anda. Terangkan bagaimana penemuan anda membina atau menggunakan teori dan kaedah semasa, membentuk asas untuk penyelidikan anda sendiri.

Selepas menyelesaikan draf anda, semakan yang teliti adalah penting. Semak kerja anda untuk memastikan ia jelas dan teratur. Jika membaca pruf bukan kekuatan anda, dapatkan bantuan daripada profesional perkhidmatan proofreading boleh menjadi idea yang baik untuk memastikan ulasan literatur anda digilap dan bebas ralat.

Contoh kajian literatur: Pendekatan yang berbeza

Semasa kami menyimpulkan panduan kami, bahagian ini membentangkan tiga contoh ulasan literatur yang berbeza, masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeza untuk menyelidiki topik akademik. Contoh-contoh ini berfungsi sebagai ilustrasi pelbagai kaedah dan perspektif yang boleh digunakan oleh penyelidik dalam penyiasatan mereka:

 • Kajian literatur metodologi contoh. "Melabur dalam Penyesuaian dan Pengurangan Perubahan Iklim: Kajian Metodologi Kajian Pilihan Sebenar" (Semakan memfokuskan pada pendekatan metodologi berbeza yang digunakan dalam penyelidikan perubahan iklim merentas pelbagai disiplin.)
 • Kajian literatur teori contoh. “Ketaksamaan Gender sebagai Penghalang kepada Pertumbuhan Ekonomi: Tinjauan Kesusasteraan Teoritis” (Tinjauan teori yang mengkaji bagaimana teori tentang ketidaksamaan jantina dan pertumbuhan ekonomi telah berkembang dari semasa ke semasa.)
 • Kajian literatur bertema contoh. "Etika Kesejahteraan Digital: Kajian Tematik" (Tinjauan literatur tematik yang meneroka pelbagai kajian tentang kesan teknologi digital terhadap kesihatan mental.)

Setiap contoh menyediakan cara yang berbeza untuk menulis ulasan literatur, menunjukkan cara anda boleh mendekati dan memahami pelbagai topik akademik menggunakan kaedah semakan yang berbeza.

Kesimpulan

Semasa kami menyimpulkan penerokaan ulasan literatur kami, ingat bahawa mempelajari kemahiran ini lebih daripada keperluan akademik; ia adalah jalan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang topik anda dan membuat sumbangan penting kepada bidang pengajian anda. Daripada mengenal pasti literatur yang berkaitan dan menganalisis pelbagai metodologi kepada mensintesis maklumat dan menyerlahkan pandangan baharu, setiap langkah dalam menyediakan ulasan literatur menyumbang kepada pemahaman yang lebih luas tentang subjek anda. Sama ada anda melancarkan tesis, disertasi atau kertas penyelidikan, kemahiran dan strategi yang digariskan di sini akan membimbing anda dalam menghasilkan kajian literatur yang bukan sahaja mencerminkan ketekunan akademik anda tetapi juga menambah dialog bermakna kepada kesarjanaan sedia ada. Teruskan pandangan dan strategi ini semasa anda melancarkan dunia penyelidikan akademik yang memperkaya.

Bagaimana membantunya kiriman ini?

Klik pada bintang untuk menilaikannya!

Penilaian purata / 5. Kiraan undi:

Tiada undian setakat ini! Jadilah yang pertama untuk mengadar siaran ini.

Kami minta maaf bahawa jawatan ini tidak berguna untuk anda!

Marilah kita memperbaiki post ini!

Beritahu kami bagaimana kami boleh memperbaiki siaran ini?