Literatuuronderzoek: uw gids voor onderzoek en schrijven

Literatuuroverzicht-uw-gids-voor-onderzoek-en-schrijven
()

Als je de academische onderzoeksarena betreedt, is het vermogen om effectief een literatuuroverzicht te schrijven essentieel. Dit artikel begeleidt u bij eenvoudige maar effectieve stappen voor het maken van een literatuuroverzicht, een belangrijk onderdeel van elk onderzoeksproject. Je leert hoe je verschillende kunt vinden en begrijpen methodologieënOntdek de belangrijkste thema's en lacunes en breng uw bevindingen samen in een goed gestructureerd overzicht. Of je nu bezig bent met een scriptie, proefschrift of onderzoekspaper, deze gids zal u helpen de vaardigheden op te bouwen die nodig zijn om een ​​overtuigend literatuuroverzicht voor te bereiden.

Het concept van literatuuronderzoek

Een literatuuronderzoek is een diepgaande verkenning van wetenschappelijke werken die verband houden met een specifiek onderwerp onderwerp. Het helpt uw ​​kennis van huidig ​​onderzoek uit te breiden en helpt bij het vinden van belangrijke theorieën, methoden en onontgonnen gebieden. Dergelijke kennis is belangrijk voor het verbeteren van uw onderzoeksprojecten, inclusief papers, scripties of proefschriften. Dit proces omvat een diepe duik in de academische literatuur en biedt een breed perspectief op het door u gekozen onderwerp.

Het proces van het schrijven van een literatuuronderzoek omvat de volgende essentiële fasen:

 • Zoeken naar relevante literatuur op jouw vakgebied.
 • Het evalueren van de betrouwbaarheid en het belang van de bronnen die u vindt.
 • Het identificeren van centrale thema's, lopende discussies en onontgonnen gebieden binnen de literatuur.
 • Ontwikkel een gestructureerde schets voor het organiseren van uw recensie.
 • Het schrijven van een literatuuroverzicht gaat verder dan samenvatten; het vereist analyseren, synthetiseren en kritisch nadenken om uw onderwerp duidelijk te begrijpen.

De reis van het maken van een literatuuroverzicht is niet alleen een taak, maar een strategische onderneming die uw begrip van het onderwerp verbetert en uw academische werk versterkt.

Waarom een ​​literatuuronderzoek doen?

In academisch schrijvenis het positioneren van je onderzoek binnen de bredere context belangrijk, en een literatuuronderzoek biedt verschillende voordelen om dit te bereiken:

 • Toont uw begrip van het onderwerp en plaatst het in het academische landschap.
 • Helpt bij het vormen van een solide theoretische basis en het selecteren van geschikte onderzoeksmethoden.
 • Match jouw onderzoek met het werk van andere experts in het veld.
 • Laat zien hoe uw studie leemten in het onderzoek opvult of bijdraagt ​​aan huidige academische discussies.
 • Hiermee kunt u de huidige onderzoekstrends kritisch beoordelen en uw begrip van lopende academische debatten aantonen.

Laten we nu eens kijken naar de praktische stappen van het schrijven van uw literatuuronderzoek, te beginnen met de belangrijkste eerste stap: het vinden van relevante literatuur. Dit belangrijke onderdeel helpt bij het vormen van uw volledige beoordeling, waardoor u een grondig en gedetailleerd inzicht in uw onderwerp krijgt.

Het concept van literatuuroverzicht

Start van de zoektocht naar literatuur

De eerste stap bij het uitvoeren van een literatuuronderzoek is het duidelijk uitleggen van uw onderwerp.

Dit is vooral belangrijk wanneer u het literatuuroverzicht van een proefschrift of onderzoekspaper voorbereidt, omdat uw zoekopdracht gericht moet zijn op literatuur die direct verband houdt met uw onderzoeksvraag of -probleem.

Bijvoorbeeld:

 • Welke invloed heeft werken op afstand op de productiviteit en het welzijn van werknemers?

Het creëren van een trefwoordstrategie

Begin uw literatuuronderzoek door een lijst met trefwoorden te maken die verband houden met uw onderzoeksvraag. Voeg de belangrijkste concepten of aspecten van uw onderwerp toe, samen met eventuele gerelateerde termen of synoniemen. Het is belangrijk om deze lijst te blijven bijwerken met nieuwe zoekwoorden naarmate uw zoekopdracht vordert. Deze aanpak garandeert dat uw zoekopdracht grondig is en elke invalshoek van uw onderwerp bestrijkt. Denk na over verschillende uitdrukkingen of termen die mensen kunnen gebruiken om uw onderwerp te beschrijven, en neem deze variaties op in uw lijst.

Bijvoorbeeld:

 • Werken op afstand, telewerken, thuiswerken, virtueel werken.
 • Productiviteit, werkefficiëntie en werkprestaties van werknemers.
 • Welzijn van medewerkers, werktevredenheid, balans tussen werk en privéleven, geestelijke gezondheid.

Het vinden van geschikte bronnen

Begin uw zoektocht naar bronnen met behulp van de trefwoorden die u heeft verzameld. Om tijdschriften en artikelen te vinden, kunt u overwegen een verscheidenheid aan databases te verkennen, elk geschikt voor verschillende vakgebieden:

 • De bibliotheekcatalogus van uw universiteit. Een primaire bron voor verschillende academische materialen.
 • Google Scholar. Omvat een breed scala aan wetenschappelijke artikelen en boeken.
 • EBSCO. Biedt toegang tot een brede verzameling academische databases.
 • Project Muze. Gespecialiseerd in geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.
 • JSTOR. Biedt uitgebreide collecties wetenschappelijke tijdschriftartikelen.
 • Medline. Richt zich op levenswetenschappen en biogeneeskunde.
 • ScienceDirect. Bekend om zijn wetenschappelijke en technische onderzoeksartikelen.

Gebruik uw voorbereide lijst met trefwoorden en doorzoek deze databases om relevante artikelen en boeken te vinden. Elke database is ontworpen voor bepaalde studiegebieden, dus kies degene die bij uw onderzoeksonderwerp passen. Als je focus bijvoorbeeld op geesteswetenschappen ligt, zou Project Muse ideaal zijn. Deze gerichte aanpak helpt u op efficiënte wijze de belangrijkste bronnen te verzamelen die u nodig heeft voor uw literatuuronderzoek.

Evalueren en kiezen van bronnen

Omdat er zoveel literatuur beschikbaar is, is het belangrijk om erachter te komen welke bronnen het meest relevant zijn voor uw onderzoek. Denk bij het doornemen van publicaties aan de volgende vragen:

 • Welk specifiek probleem of welke vraag behandelt de auteur?
 • Zijn de doelstellingen en hypothesen van de auteur duidelijk vermeld?
 • Hoe worden de belangrijke concepten binnen het onderzoek uitgelegd?
 • Welke theoretische grondslagen, modellen of methoden worden bij het onderzoek gebruikt?
 • Maakt de aanpak gebruik van bekende methoden, of biedt deze een nieuw gezichtspunt?
 • Welke bevindingen of conclusies levert het onderzoek op?
 • Hoe draagt ​​dit werk bij aan, ondersteunt of daagt het uit wat al bekend is in uw vakgebied?
 • Denk na over de sterke en zwakke punten van het onderzoek.
 • Hoe actueel is de informatie in de publicatie?

Het is ook belangrijk om de betrouwbaarheid van uw bronnen te garanderen. Geef prioriteit aan het lezen van belangrijke onderzoeken en fundamentele theorieën die relevant zijn voor uw onderwerp. Bij deze stap gaat het niet alleen om het verzamelen van data, maar ook om het leggen van een solide basis voor je eigen onderzoek.

Het opnemen en citeren van uw bronnen

Wanneer u zich voor uw literatuuronderzoek in het onderzoek verdiept, gaat het niet alleen om het lezen en begrijpen van het materiaal, maar ook om het effectief organiseren en documenteren van uw bevindingen. Dit proces is de sleutel tot het samenstellen van een duidelijk en goed onderbouwd literatuuronderzoek. Laten we eens kijken naar enkele belangrijke stappen om te garanderen dat u uw bronnen effectief opneemt en vermeldt.

 • Begin met schrijven terwijl je leest. Begin met het maken van aantekeningen terwijl je leest, wat van groot belang zal zijn voor je literatuuronderzoek.
 • Volg uw bronnen. Neem consequent uw bronnen op met juiste citaten naar plagiaat voorkomen.
 • Maak een gedetailleerde bibliografie. Noteer voor elke bron alle referentie-informatie, een korte samenvatting en uw opmerkingen. Dit helpt om uw onderzoek georganiseerd en duidelijk te houden.
 • Gebruik een plagiaatchecker. Controleer regelmatig je literatuuronderzoek met een studentvriendelijke plagiaatdetectietool, zoals ons platform, ter ondersteuning van de wetenschappelijke integriteit.

Het volgen van deze stappen vereenvoudigt niet alleen het proces van het verzamelen van uw literatuuronderzoek, maar waarborgt ook de geloofwaardigheid van uw werk. Een georganiseerde aanpak bij het documenteren van bronnen en een waakzame controle op plagiaat zijn essentiële praktijken bij academisch schrijven. Ze garanderen dat uw literatuuronderzoek zowel breed als ethisch verantwoord is en uw toewijding en aandacht voor detail weerspiegelt.

Het ontdekken van thema’s, discussies en hiaten

Terwijl je bezig bent met het structureren van je literatuuronderzoek, is het belangrijk om te leren hoe de bronnen die je hebt gelezen met elkaar verbonden zijn en zich tot elkaar verhouden. Door je metingen en de aantekeningen die je hebt verzameld, begin je het volgende te identificeren:

 • Verschijnende trends. Volg of bepaalde theorieën of methoden in de loop van de tijd aan populariteit hebben gewonnen of verloren.
 • Vaste thema's. Noteer eventuele reguliere vragen of ideeën die in uw bronnen voorkomen.
 • Discussiepunten. Identificeer waar er onenigheid of conflict is tussen de bronnen.
 • Belangrijkste publicaties. Let op belangrijke onderzoeken of theorieën die het vakgebied aanzienlijk hebben beïnvloed.
 • Aan het licht gebrachte gaten. Let op wat niet in de literatuur wordt besproken en op eventuele zwakke punten in het bestaande onderzoek.

Overweeg bovendien:

 • Onderzoek evolutie. Hoe heeft het begrip van uw onderwerp zich ontwikkeld?
 • Geloofwaardigheid van de auteur. Houd rekening met de geloofwaardigheid en achtergrond van de auteurs die aan uw onderwerp bijdragen.

Deze analyse vormt niet alleen uw literatuuronderzoek, maar laat ook zien waar uw onderzoek past in de bestaande kennis.

Bijvoorbeeld in uw overzicht van de literatuur over werken op afstand en de impact ervan op de productiviteit en het welzijn van werknemers, houdt u het volgende vast:

 • Een aanzienlijk deel van het onderzoek belicht productiviteitsstatistieken en prestatieresultaten.
 • Er is steeds meer aandacht voor de psychologische effecten van werken op afstand op werknemers.
 • Er lijkt echter een beperkte diepgaande analyse te bestaan ​​van het welzijn en de arbeidstevredenheid op de lange termijn in externe werkomgevingen – dit biedt een kans voor verder onderzoek in uw onderzoek.
een-student-leest-een-artikel-over-hoe-een-literatuuroverzicht-voorbereid-te-zijn

Het structureren van uw literatuuronderzoek

De manier waarop je je literatuuronderzoek organiseert is cruciaal en kan variëren afhankelijk van de lengte en diepgang. Overweeg om verschillende organisatiestrategieën te combineren om een ​​structuur te creëren die uw analyse het beste ondersteunt.

Chronologisch

Deze methode volgt de evolutie van uw onderwerp in de loop van de tijd. In plaats van alleen maar bronnen op te sommen, kun je je verdiepen in de veranderingen en belangrijke momenten die de ontwikkeling van het onderwerp hebben beïnvloed. Interpreteer en leg uit waarom deze veranderingen hebben plaatsgevonden.

Bij voorbeeldOverweeg bij het onderzoeken van de impact van werken op afstand op de productiviteit en het welzijn van werknemers een chronologische benadering:

 • Begin met vroeg onderzoek dat zich richt op de haalbaarheid en initiële adoptie van werken op afstand.
 • Bestudeer onderzoeken die de initiële effecten van werken op afstand op de productiviteit en uitdagingen van werknemers onderzoeken.
 • Kijk eens naar het laatste onderzoek naar de langetermijneffecten van werken op afstand op het welzijn en de productiviteit van werknemers, vooral gezien de technologische vooruitgang.
 • Denk eens aan de aanzienlijke groei van de dynamiek van werken op afstand en het begrip ervan als gevolg van mondiale gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie.

methodologisch

Wanneer je literatuuronderzoek bronnen uit verschillende gebieden of vakgebieden met verschillende onderzoeksmethoden omvat, is het handig om te vergelijken en te contrasteren wat ze vinden. Op deze manier krijgt u een goed beeld van uw onderwerp.

Bijvoorbeeld:

 • Analyseer de verschillen en overeenkomsten in bevindingen uit kwalitatief onderzoek in vergelijking met kwantitatieve onderzoeken.
 • Ontdek hoe empirische gegevens contrasteren met theoretisch onderzoek bij het vormgeven van het begrip van het onderwerp.
 • Categoriseer uw bronnen op basis van hun methodologische benadering, zoals sociologische, historische of technologische perspectieven.

Als uw beoordeling zich richt op de manier waarop werken op afstand de productiviteit en het welzijn van werknemers beïnvloedt, kunt u enquêtegegevens (kwantitatief) vergelijken met persoonlijke werknemerservaringen (kwalitatief). Dit zou kunnen onthullen hoe statistische trends in de productiviteit aansluiten bij het persoonlijke welzijn van werknemers. Het vergelijken van deze verschillende methodologische inzichten kan effectieve praktijken voor werken op afstand onder de aandacht brengen en gebieden aanwijzen die verder onderzoek behoeven.

thematisch

Wanneer uw onderzoek gemeenschappelijke thema's aan het licht brengt, is het een redelijke aanpak om uw literatuuronderzoek in thematische subsecties te organiseren. Met deze aanpak kunt u elk aspect van het onderwerp diepgaand verkennen.

Bijvoorbeeld in een overzicht gericht op de effecten van werken op afstand op de productiviteit en het welzijn van werknemers, zou u uw literatuur kunnen opsplitsen in thema's als:

 • Hoe digitale tools en platforms de productiviteit van werken op afstand helpen of belemmeren.
 • Onderzoek naar de impact van werken op afstand op het persoonlijke leven en het algehele welzijn van werknemers.
 • De invloed van leiderschap en managementstijlen op de productiviteit van thuiswerkers.
 • Hoe situaties van werken op afstand de motivatie en betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden.
 • De psychologische gevolgen van langdurig werken op afstand voor werknemers.

Door de literatuur in deze thematische categorieën op te splitsen, kunt u een volledige analyse geven van de manier waarop werken op afstand de verschillende dimensies van het leven en de prestaties van werknemers beïnvloedt.

theoretisch

Bij een literatuuronderzoek is het bouwen van een theoretisch raamwerk een fundamentele stap. Dit omvat een diepe duik in verschillende theorieën, modellen en sleutelconcepten die relevant zijn voor uw onderwerp.

Bijvoorbeeld Bij het onderzoeken van het onderwerp werken op afstand en de effecten ervan op de productiviteit en het welzijn van werknemers, kunt u overwegen:

 • Onderzoek naar theorieën over organisatiegedrag om de structurele veranderingen en aanpassingen in externe werkomgevingen te begrijpen.
 • Bespreken van psychologische theorieën om de impact van werken op afstand op de geestelijke gezondheid en arbeidstevredenheid van werknemers te analyseren.
 • Onderzoek naar communicatietheorieën om te evalueren hoe virtuele communicatie de teamdynamiek en productiviteit beïnvloedt.

Door deze aanpak kunt u een theoretische basis leggen voor uw onderzoek, waarbij u verschillende concepten combineert om een ​​breed inzicht te krijgen in de manier waarop werken op afstand zowel de organisatiestructuren als het welzijn van werknemers beïnvloedt.

de-leraar-legt-het-belang-van-literatuuroverzicht-aan-de-studenten uit

Beginnen met literatuuronderzoek

Een literatuuroverzicht moet, net als elke wetenschappelijke tekst, worden geschreven met een inleiding, hoofdtekst en conclusie. De inhoud binnen elke sectie moet aansluiten bij de doelen en doelstellingen van uw recensie.

Introductie

Zorg ervoor dat u bij de introductie van uw literatuuronderzoek het volgende doet:

 • Stel een duidelijke focus en doel vast. Beschrijf duidelijk de belangrijkste focus en doelstellingen van uw literatuuronderzoek.
 • Vat je onderzoeksvraag samen. Als het deel uitmaakt van een groter werk, schets dan kort uw centrale onderzoeksvraag.
 • Overzicht van het onderzoekslandschap. Geef een korte samenvatting van het bestaande onderzoek op jouw vakgebied.
 • Benadruk de relevantie en hiaten. Benadruk waarom uw onderwerp op dit moment relevant is en wijs op eventuele belangrijke hiaten die uw onderzoek probeert op te vullen.

Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat de inleiding tot uw literatuuronderzoek effectief de basis vormt voor de gedetailleerde analyse die volgt.

Lichaam

De inhoud van uw literatuuronderzoek moet effectief worden georganiseerd, vooral als het lang duurt. Overweeg het op te splitsen in duidelijke subsecties op basis van thema's, historische perioden of verschillende onderzoeksmethoden die in de bronnen worden gebruikt. Subkoppen zijn een goede manier om structuur aan deze secties te geven.

Houd bij het samenstellen van de inhoud van uw recensie rekening met de volgende strategieën:

 • Samenvatting en synthese. Bied een beknopt overzicht van de belangrijkste punten van elke bron en verdraai ze tot een passend verhaal.
 • Analyse en persoonlijk inzicht. Ga verder dan simpelweg herhalen wat anderen hebben gezegd. Investeer uw analyse en inzichten en interpreteer de betekenis van de bevindingen over het totale vakgebied.
 • Kritische beoordeling. Praat over de sterke en zwakke punten van uw bronnen. Deze eerlijke aanpak is belangrijk voor een volledige en eerlijke beoordeling.
 • Leesbare structuur. Zorg ervoor dat uw paragrafen goed gestructureerd en samenhangend zijn. Gebruik overgangswoorden en onderwerpzinnen effectief om een ​​naadloze stroom van ideeën te creëren.
 • Theorie en praktijk verbinden. Verbind waar nodig theoretische concepten met praktische voorbeelden of casestudies uit uw bronnen.
 • Methodologische verschillen benadrukken. Bespreek, indien relevant, hoe verschillende methodologieën de conclusies van uw bronnen hebben beïnvloed.

Houd er rekening mee dat je in de hoofdtekst van je literatuuronderzoek de basis legt voor je onderzoek. Het is dus belangrijk om gedetailleerd, analytisch en methodisch te zijn in je aanpak.

Conclusie

Breng in je conclusie de belangrijke punten uit je literatuuronderzoek samen. Zorg ervoor dat:

 • Markeer de belangrijkste inzichten. Vat de belangrijkste punten samen die je uit de literatuur hebt ontdekt en leg uit waarom ze belangrijk zijn.
 • Onderzoekslacunes aanpakken. Laat zien hoe jouw review ontbrekende stukjes in het bestaande onderzoek aanvult en nieuwe inzichten toevoegt.
 • Link naar uw onderzoek. Leg uit hoe uw bevindingen voortbouwen op huidige theorieën en methoden of deze gebruiken, en zo een basis vormen voor uw eigen onderzoek.

Nadat u uw concept heeft afgerond, is een zorgvuldige beoordeling essentieel. Neem uw werk door om er zeker van te zijn dat het duidelijk en overzichtelijk is. Als proeflezen niet jouw sterkste kant is, kun je hulp krijgen van een professional proeflezen kan een goed idee zijn om ervoor te zorgen dat uw literatuuronderzoek verzorgd en foutloos is.

Voorbeelden van literatuuronderzoek: Verschillende benaderingen

Ter afsluiting van onze gids presenteert dit onderdeel drie verschillende voorbeelden van literatuuronderzoek, waarbij elk een andere aanpak hanteert om zich te verdiepen in academische onderwerpen. Deze voorbeelden dienen ter illustratie van de verschillende methoden en perspectieven die onderzoekers in hun onderzoek kunnen toepassen:

 • Methodologisch literatuuroverzicht voorbeeld. “Investeren in aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering: een methodologisch overzicht van studies over reële opties” (een overzicht gericht op de verschillende methodologische benaderingen die worden gebruikt bij onderzoek naar klimaatverandering in verschillende disciplines.)
 • Theoretisch literatuuronderzoek voorbeeld. “Gender Inequality as a Barrier to Economic Growth: A Review of the Theoretical Literature” (een theoretisch overzicht waarin wordt onderzocht hoe theorieën over genderongelijkheid en economische groei in de loop van de tijd zijn geëvolueerd.)
 • Thematisch literatuuronderzoek voorbeeld. “The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review” (een thematisch literatuuroverzicht waarin verschillende onderzoeken naar de impact van digitale technologie op de geestelijke gezondheid worden onderzocht.)

Elk voorbeeld biedt een andere manier om een ​​literatuuroverzicht te schrijven en laat zien hoe u verschillende academische onderwerpen kunt benaderen en begrijpen met behulp van verschillende beoordelingsmethoden.

Conclusie

Houd er bij het afsluiten van ons onderzoek naar literatuuroverzichten rekening mee dat het leren van deze vaardigheid meer is dan een academische vereiste; het is een manier om een ​​dieper inzicht in je onderwerp te krijgen en een belangrijke bijdrage te leveren aan je studiegebied. Van het identificeren van relevante literatuur en het analyseren van verschillende methodologieën tot het synthetiseren van informatie en het benadrukken van nieuwe inzichten: elke stap bij het voorbereiden van een literatuuronderzoek draagt ​​bij aan een breder begrip van uw onderwerp. Of u nu een proefschrift, een proefschrift of een onderzoekspaper lanceert, de hier beschreven vaardigheden en strategieën zullen u begeleiden bij het produceren van een literatuuronderzoek dat niet alleen uw academische toewijding weerspiegelt, maar ook een zinvolle dialoog toevoegt aan de bestaande wetenschap. Draag deze inzichten en strategieën over terwijl u de verrijkende wereld van academisch onderzoek betreedt.

Hoe nuttig was dit bericht?

Klik op een ster om deze te beoordelen!

Gemiddelde score / 5. Aantal stemmen:

Geen stemmen tot nu toe! Wees de eerste om dit bericht te beoordelen.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig was voor jou!

Laten we dit bericht verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?