Przegląd literatury: Twój przewodnik po badaniach i pisaniu

Przegląd literatury-Twój-przewodnik-po-badaniach-i-pisaniu
()

Wkraczając na arenę badań akademickich, umiejętność skutecznego napisania przeglądu literatury jest niezbędna. Ten artykuł poprowadzi Cię przez proste, ale skuteczne kroki w celu stworzenia przeglądu literatury, ważnej części każdego projektu badawczego. Dowiesz się, jak znaleźć i nadać sens różnym metodologie, zidentyfikuj kluczowe tematy i luki, a następnie połącz swoje ustalenia w dobrze ustrukturyzowany przegląd. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad pracarozprawę doktorską lub artykuł badawczy, ten przewodnik pomoże Ci zdobyć umiejętności potrzebne do przygotowania przekonującego przeglądu literatury.

Pojęcie przeglądu literatury

Przegląd literatury to dogłębna eksploracja prac naukowych związanych z konkretnym tematem aktualny. Pomaga poszerzyć wiedzę na temat bieżących badań i pomaga w znalezieniu kluczowych teorii, metod i niezbadanych obszarów. Taka wiedza jest ważna dla udoskonalenia projektów badawczych, w tym artykułów, prac dyplomowych lub dysertacji. Proces ten wymaga głębokiego zanurzenia się w literaturze akademickiej, oferując szeroką perspektywę na wybrany temat.

Proces pisania przeglądu literatury obejmuje następujące zasadnicze etapy:

 • Poszukiwanie odpowiedniej literatury z zakresu swojego kierunku studiów.
 • Ocena wiarygodności i ważności znalezionych źródeł.
 • Identyfikacja głównych tematów, toczących się dyskusji i niezbadanych obszarów w literaturze.
 • Opracuj strukturę zarys za uporządkowanie recenzji.
 • Napisanie przeglądu literatury wykracza poza podsumowanie; wymaga analizy, syntezy i krytycznego rozważenia, aby dobrze zrozumieć temat.

Proces tworzenia przeglądu literatury to nie tylko zadanie, ale strategiczne przedsięwzięcie, które poprawia zrozumienie tematu i wzmacnia Twoją pracę akademicką.

Po co przeprowadzać przegląd literatury?

In pisanie akademickieważne jest umiejscowienie badania w szerszym kontekście, a przegląd literatury zapewnia kilka korzyści, które mogą w tym pomóc:

 • Pokazuje zrozumienie tematu i umieszcza go w krajobrazie akademickim.
 • Pomaga stworzyć solidne podstawy teoretyczne i wybrać odpowiednie metodologie badawcze.
 • Połącz swoje badania z pracami innych ekspertów w tej dziedzinie.
 • Pokazuje, w jaki sposób Twoje badanie wypełnia luki badawcze lub wnosi wkład do bieżących dyskusji akademickich.
 • Pozwala krytycznie ocenić aktualne trendy badawcze i wykazać zrozumienie toczących się debat akademickich.

Przejdźmy teraz do praktycznych etapów pisania recenzji literatury, zaczynając od kluczowego pierwszego kroku: znalezienia odpowiedniej literatury. Ta ważna część pomaga w stworzeniu całej recenzji, prowadząc do dokładnego i szczegółowego zrozumienia tematu.

Pojęcie-przeglądu-literatury

Rozpoczęcie poszukiwań literatury

Pierwszym krokiem w przeglądzie literatury jest jasne wyjaśnienie tematu.

Jest to szczególnie ważne, gdy przygotowujesz sekcję dotyczącą przeglądu literatury w rozprawie doktorskiej lub artykule badawczym, ponieważ wyszukiwanie powinno koncentrować się na literaturze bezpośrednio związanej z Twoim pytaniem lub problemem badawczym.

Na przykład:

 • Jak praca zdalna wpływa na produktywność i samopoczucie pracowników?

Tworzenie strategii słów kluczowych

Rozpocznij wyszukiwanie literatury, tworząc listę słów kluczowych powiązanych z Twoim pytaniem badawczym. Dodaj kluczowe pojęcia lub aspekty swojego tematu wraz ze wszystkimi powiązanymi terminami i synonimami. Ważne jest, aby w miarę postępu wyszukiwania aktualizować tę listę o nowe słowa kluczowe. Takie podejście gwarantuje, że wyszukiwanie będzie dokładne i obejmie każdy aspekt poruszanego tematu. Weź pod uwagę różne wyrażenia i terminy, których ludzie mogą używać do opisania Twojego tematu, i uwzględnij te odmiany na swojej liście.

Na przykład:

 • Praca zdalna, telepraca, praca z domu, praca wirtualna.
 • Produktywność pracowników, efektywność pracy i wydajność pracy.
 • Dobre samopoczucie pracowników, satysfakcja z pracy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zdrowie psychiczne.

Znalezienie odpowiednich źródeł

Rozpocznij wyszukiwanie źródeł, używając zebranych słów kluczowych. Aby znaleźć czasopisma i artykuły, rozważ skorzystanie z różnych baz danych, z których każda jest dostosowana do różnych dziedzin nauki:

 • Katalog biblioteki Twojej uczelni. Podstawowe źródło różnych materiałów akademickich.
 • Google Scholar. Obejmuje szeroką gamę artykułów naukowych i książek.
 • EBSCO. Zapewnia dostęp do szerokiego zbioru akademickich baz danych.
 • Projekt Muza. Specjalizuje się w naukach humanistycznych i społecznych.
 • JSTOR. Oferuje obszerne zbiory artykułów z czasopism akademickich.
 • Medline. Koncentruje się na naukach o życiu i biomedycynie.
 • ScienceDirect. Znany z artykułów naukowych i badań technicznych.

Korzystając z przygotowanej listy słów kluczowych, przeszukaj te bazy danych, aby znaleźć odpowiednie artykuły i książki. Każda baza danych jest przeznaczona dla określonych obszarów badań, więc wybierz te, które odpowiadają Twojemu tematowi badań. Na przykład, jeśli koncentrujesz się na naukach humanistycznych, Project Muse będzie idealny. To ukierunkowane podejście pomoże Ci skutecznie zebrać główne źródła potrzebne do przeglądu literatury.

Ocena i wybór źródeł

Przy tak dużej ilości literatury ważne jest, aby dowiedzieć się, które źródła są najbardziej odpowiednie dla twoich badań. Przeglądając publikacje, rozważ następujące pytania:

 • Jaki konkretny problem lub pytanie porusza autor?
 • Czy cele i hipotezy autora są jasno określone?
 • W jaki sposób wyjaśniono ważne pojęcia zawarte w badaniu?
 • Jakie podstawy teoretyczne, modele i metody zastosowano w badaniach?
 • Czy podejście wykorzystuje znane metody, czy też zapewnia nowy punkt widzenia?
 • Jakie ustalenia lub wnioski przedstawiają badania?
 • W jaki sposób ta praca wzbogaca, wspiera lub kwestionuje to, co jest już znane w Twojej dziedzinie?
 • Rozważ mocne i słabe strony badania.
 • Jak aktualne są informacje zawarte w publikacji?

Ważne jest również, aby zagwarantować wiarygodność źródeł. Priorytetowo traktuj czytanie kluczowych badań i podstawowych teorii istotnych dla Twojego tematu. Na tym etapie nie chodzi tylko o zebranie danych, ale także o zbudowanie solidnej podstawy do własnych badań.

Nagrywanie i cytowanie źródeł

Kiedy zagłębisz się w badania na potrzeby przeglądu literatury, nie chodzi tylko o przeczytanie i zrozumienie materiału, ale także o skuteczne uporządkowanie i udokumentowanie wyników. Proces ten jest kluczem do stworzenia jasnego i opartego na solidnych podstawach przeglądu literatury. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym krokom, które pozwolą Ci skutecznie rejestrować i cytować źródła.

 • Zacznij pisać podczas czytania. W trakcie czytania zacznij robić notatki, co będzie pomocne przy przeglądaniu literatury.
 • Śledź swoje źródła. Konsekwentnie nagrywaj swoje źródła za pomocą właściwe cytaty do zapobiec plagiatowi.
 • Sporządź szczegółową bibliografię. Dla każdego źródła zapisz wszystkie informacje referencyjne, krótkie podsumowanie i swoje komentarze. Pomaga to w uporządkowaniu i przejrzystości badań.
 • Użyj narzędzia do sprawdzania plagiatu. Regularnie sprawdzaj przegląd literatury za pomocą przyjaznego dla studentów narzędzia do wykrywania plagiatów, jak nasza platforma, aby wspierać uczciwość akademicką.

Wykonanie tych kroków nie tylko uprości proces zbierania przeglądu literatury, ale także zapewni wiarygodność Twojej pracy. Zorganizowane podejście do dokumentowania źródeł i uważne sprawdzanie pod kątem plagiatu to podstawowe praktyki w pisaniu akademickim. Gwarantują, że Twój przegląd literatury jest zarówno obszerny, jak i rzetelny pod względem etycznym, co odzwierciedla Twoją staranność i dbałość o szczegóły.

Odkrywanie tematów, dyskusji i luk

Kiedy zaczniesz konstruować przegląd literatury, ważne jest, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przeczytane źródła łączą się i odnoszą do siebie. Na podstawie swoich odczytów i zebranych notatek zacznij identyfikować:

 • Pojawiające się trendy. Obserwuj, czy określone teorie lub metody z biegiem czasu zyskały lub straciły na popularności.
 • Regularne motywy. Zanotuj wszelkie regularne pytania lub pomysły, które pojawiają się w Twoich źródłach.
 • Obszary dyskusji. Wskaż miejsca, w których występuje rozbieżność lub konflikt pomiędzy źródłami.
 • Kluczowe publikacje. Zwróć uwagę na znaczące badania lub teorie, które wywarły znaczący wpływ na tę dziedzinę.
 • Nieodkryte luki. Należy zwrócić uwagę na to, co nie jest omawiane w literaturze oraz na potencjalne słabości istniejących badań.

Dodatkowo rozważ:

 • Ewolucja badań. Jak rozwinęło się zrozumienie Twojego tematu?
 • Wiarygodność autora. Weź pod uwagę wiarygodność i doświadczenie autorów wnoszących wkład w Twój temat.

Analiza ta nie tylko posłuży jako przegląd literatury, ale także pokaże, gdzie Twoje badania wpisują się w istniejący zasób wiedzy.

Na przykład, Przeglądając literaturę na temat pracy zdalnej i jej wpływu na produktywność i dobre samopoczucie pracowników, utrzymujesz, że:

 • Znacząca część badań skupia się na wskaźnikach produktywności i wynikach wydajności.
 • Coraz większą uwagę zwraca się na psychologiczne skutki pracy zdalnej dla pracowników.
 • Wydaje się jednak, że dogłębna analiza długoterminowego dobrostanu i satysfakcji z pracy w zdalnych środowiskach pracy jest ograniczona – stwarza to okazję do dalszych badań.
student-czyta-artykuł-o-jak-przygotować-recenzję-literacką

Struktura przeglądu literatury

Sposób, w jaki organizujesz przegląd literatury, ma kluczowe znaczenie i może się różnić w zależności od jego długości i głębokości. Rozważ połączenie różnych strategii organizacyjnych, aby stworzyć strukturę, która najlepiej wspiera Twoją analizę.

Chronologiczny

Ta metoda śledzi ewolucję tematu w czasie. Zamiast tylko wymieniać źródła, zagłęb się w zmiany i kluczowe momenty, które wpłynęły na rozwój tematu. Zinterpretuj i wyjaśnij, dlaczego nastąpiły te zmiany.

Na przykład, Badając wpływ pracy zdalnej na produktywność i dobre samopoczucie pracowników, rozważ podejście chronologiczne:

 • Rozpocznij od wczesnych badań skupiających się na wykonalności i wstępnym przyjęciu pracy zdalnej.
 • Zapoznaj się z badaniami, które badają początkowy wpływ pracy zdalnej na produktywność pracowników i wyzwania.
 • Przyjrzyj się najnowszym badaniom dotyczącym długoterminowego wpływu pracy zdalnej na samopoczucie i produktywność pracowników, szczególnie biorąc pod uwagę postęp technologiczny.
 • Weź pod uwagę znaczny wzrost dynamiki pracy zdalnej i jej zrozumienia w związku z wydarzeniami o zasięgu globalnym, takimi jak pandemia Covid-19.

metodologiczne

Kiedy przegląd literatury obejmuje źródła z różnych dziedzin lub dziedzin stosujące różne metody badawcze, warto porównać i skontrastować to, co znajdą. W ten sposób uzyskasz pełny pogląd na swój temat.

Na przykład:

 • Analizuj różnice i podobieństwa w wynikach badań jakościowych w porównaniu z badaniami ilościowymi.
 • Sprawdź, jak dane empiryczne kontrastują z badaniami teoretycznymi w kształtowaniu zrozumienia tematu.
 • Kategoryzuj źródła w oparciu o ich podejście metodologiczne, takie jak perspektywa socjologiczna, historyczna lub technologiczna.

Jeśli Twoja recenzja skupia się na tym, jak praca zdalna wpływa na produktywność i dobre samopoczucie pracowników, możesz porównać dane z ankiety (ilościowe) z osobistymi doświadczeniami pracowników (jakościowe). Może to ujawnić, w jaki sposób trendy statystyczne w zakresie produktywności pokrywają się z osobistym dobrostanem pracowników. Porównanie tych różnych spostrzeżeń metodologicznych może uwypuklić skuteczne praktyki pracy zdalnej i wskazać obszary wymagające dalszych badań.

tematyczny

Kiedy badania ujawniają wspólne tematy, rozsądnym podejściem jest zorganizowanie przeglądu literatury w podsekcje tematyczne. Takie podejście pozwala na dogłębne zbadanie każdego aspektu tematu.

Na przykład, w przeglądzie skupiającym się na wpływie pracy zdalnej na produktywność i dobre samopoczucie pracowników możesz podzielić swoją literaturę na następujące tematy:

 • Jak narzędzia i platformy cyfrowe pomagają lub utrudniają produktywność pracy zdalnej.
 • Badanie wpływu pracy zdalnej na życie osobiste i ogólne samopoczucie pracowników.
 • Wpływ stylów przywództwa i zarządzania na produktywność pracowników zdalnych.
 • Jak sytuacje w pracy zdalnej wpływają na motywację i poziom zaangażowania pracowników.
 • Psychologiczne skutki długotrwałej pracy zdalnej dla pracowników.

Dzieląc literaturę na te kategorie tematyczne, możesz zapewnić pełną analizę tego, jak praca zdalna wpływa na różne wymiary życia i wydajności pracowników.

teoretyczny

W przypadku przeglądu literatury podstawowym krokiem jest zbudowanie ram teoretycznych. Wiąże się to z głębokim zapoznaniem się z różnymi teoriami, modelami i kluczowymi koncepcjami, które są istotne dla danego tematu.

Na przykład, eksplorując temat pracy zdalnej i jej wpływu na produktywność i dobre samopoczucie pracowników, możesz rozważyć:

 • Badanie teorii zachowań organizacyjnych w celu zrozumienia zmian strukturalnych i adaptacji w zdalnych środowiskach pracy.
 • Omówienie teorii psychologicznych w celu analizy wpływu pracy zdalnej na zdrowie psychiczne pracowników i satysfakcję z pracy.
 • Przyjrzenie się teoriom komunikacji w celu oceny wpływu komunikacji wirtualnej na dynamikę i produktywność zespołu.

Dzięki takiemu podejściu możesz ustalić teoretyczne podstawy swoich badań, łącząc różne koncepcje, aby uzyskać szerokie zrozumienie tego, jak praca zdalna wpływa zarówno na struktury organizacyjne, jak i na dobrostan pracowników.

nauczyciel-wyjaśnia-uczniom-znaczenie-przeglądu-literatury

Rozpoczęcie przeglądu literatury

Przegląd literatury, podobnie jak każdy tekst naukowy, powinien być napisany ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Treść każdej sekcji powinna łączyć się z celami i zadaniami Twojej recenzji.

Wprowadzenie

Aby zapoznać się ze wstępem do przeglądu literatury, upewnij się, że:

 • Ustal jasny cel i cel. Jasno opisz główny temat i cele przeglądu literatury.
 • Podsumuj swoje pytanie badawcze. Jeśli stanowi część większej pracy, krótko opisz główne pytanie badawcze.
 • Przegląd krajobrazu badawczego. Podaj krótkie podsumowanie istniejących badań w Twojej dziedzinie.
 • Podkreśl trafność i luki. Podkreśl, dlaczego Twój temat jest obecnie aktualny i wskaż wszelkie znaczące luki, które Twoje badania mają wypełnić.

To uporządkowane podejście gwarantuje, że wprowadzenie do przeglądu literatury skutecznie przygotuje grunt pod późniejszą szczegółową analizę.

Ciało

Treść przeglądu literatury powinna być skutecznie zorganizowana, zwłaszcza jeśli jest obszerna. Rozważ podzielenie go na przejrzyste podrozdziały oparte na tematach, okresach historycznych lub różnych metodologiach badawczych zastosowanych w źródłach. Podtytuły to świetny sposób na nadanie struktury tym secjom.

Konstruując treść recenzji, należy pamiętać o następujących strategiach:

 • Podsumowanie i synteza. Przedstaw zwięzły przegląd głównych punktów każdego źródła i połącz je razem, aby utworzyć odpowiednią narrację.
 • Analiza i osobisty wgląd. Wyjdź poza zwykłe powtarzanie tego, co powiedzieli inni. Zainwestuj swoją analizę i spostrzeżenia, interpretując znaczenie ustaleń dotyczących ogólnego kierunku studiów.
 • Krytyczna ocena. Porozmawiaj o mocnych i słabych stronach swoich źródeł. To uczciwe podejście jest ważne dla pełnej i uczciwej oceny.
 • Czytelna struktura. Upewnij się, że Twoje akapity są dobrze zorganizowane i spójne. Skutecznie używaj słów przejściowych i zdań tematycznych, aby zapewnić płynny przepływ pomysłów.
 • Łączenie teorii z praktyką. W stosownych przypadkach połącz koncepcje teoretyczne z praktycznymi przykładami lub studiami przypadków ze swoich źródeł.
 • Podkreślenie różnic metodologicznych. Jeśli to konieczne, przedyskutuj, jak różne metodologie wpłynęły na wnioski Twoich źródeł.

Pamiętaj, że w głównej części przeglądu literatury przedstawiasz podstawy swoich badań, dlatego ważne jest, aby Twoje podejście było szczegółowe, analityczne i metodyczne.

Wnioski

W podsumowaniu połącz ważne punkty z przeglądu literatury. Upewnij się:

 • Podkreśl najważniejsze wnioski. Podsumuj główne punkty, które odkryłeś z literatury i podkreśl, dlaczego są one ważne.
 • Wyeliminuj luki badawcze. Pokaż, jak Twoja recenzja uzupełnia brakujące fragmenty istniejących badań i dodaje nowe spostrzeżenia.
 • Link do Twoich badań. Wyjaśnij, w jaki sposób Twoje odkrycia opierają się na aktualnych teoriach i metodach lub wykorzystują je, tworząc podstawę dla własnych badań.

Po ukończeniu wersji roboczej niezbędna jest jej uważna recenzja. Przejrzyj swoją pracę, aby upewnić się, że jest przejrzysta i dobrze zorganizowana. Jeśli korekta nie jest Twoją mocną stroną, skorzystaj z pomocy profesjonalisty usługi korekty dobrym pomysłem może być upewnienie się, że przegląd literatury jest dopracowany i wolny od błędów.

Przykłady przeglądu literatury: Różne podejścia

Na koniec naszego przewodnika w tej części przedstawiono trzy różne przykłady przeglądów literatury, z których każdy wykorzystuje inne podejście do zagłębiania się w tematy akademickie. Poniższe przykłady ilustrują różne metody i perspektywy, które badacze mogą zastosować w swoich badaniach:

 • Przegląd literatury metodologicznej przykład. „Inwestowanie w adaptację i łagodzenie zmian klimatycznych: przegląd metodologiczny studiów nad opcjami rzeczywistymi” (przegląd skupiający się na różnych podejściach metodologicznych stosowanych w badaniach nad zmianami klimatycznymi w różnych dyscyplinach).
 • Przegląd literatury teoretycznej przykład. „Nierówność płci jako bariera dla wzrostu gospodarczego: przegląd literatury teoretycznej” (przegląd teoretyczny badający, jak teorie dotyczące nierówności płci i wzrostu gospodarczego ewoluowały na przestrzeni czasu).
 • Przegląd literatury tematycznej przykład. „The Ethics of Digital Wellbeing: A Thematic Review” (Przegląd literatury tematycznej przedstawiający różne badania dotyczące wpływu technologii cyfrowej na zdrowie psychiczne).

Każdy przykład przedstawia inny sposób pisania przeglądu literatury, pokazując, jak można podejść do różnych tematów akademickich i je zrozumieć, stosując różne metody przeglądu.

Wnioski

Kończąc naszą eksplorację przeglądów literatury, pamiętaj, że opanowanie tej umiejętności to coś więcej niż wymóg akademicki; to droga do głębszego zrozumienia tematu i wniesienia ważnego wkładu w dziedzinę studiów. Od identyfikacji odpowiedniej literatury i analizy różnych metodologii po syntezę informacji i podkreślanie nowych spostrzeżeń, każdy krok w przygotowaniu przeglądu literatury przyczynia się do szerszego zrozumienia tematu. Niezależnie od tego, czy piszesz pracę magisterską, dysertację czy artykuł badawczy, umiejętności i strategie tu opisane pomogą Ci w stworzeniu przeglądu literatury, który nie tylko odzwierciedli Twoją staranność akademicką, ale także wniesie znaczący dialog do istniejącego stypendium. Kontynuuj te spostrzeżenia i strategie, wkraczając w wzbogacający świat badań akademickich.

Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby ją ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

Przykro nam, że ten wpis nie był dla Ciebie przydatny!

Pozwól nam ulepszyć ten post!

Powiedz nam, jak możemy poprawić ten post?