Pregled literature: Vaš vodnik po raziskovanju in pisanju

Literaturni-pregled-Vaš-vodnik-pri-raziskovanju-in-pisanju
()

Pri vstopu v areno akademskega raziskovanja je sposobnost učinkovitega pisanja pregleda literature bistvena. Ta članek vas bo vodil skozi preproste, a učinkovite korake za ustvarjanje pregleda literature, ki je pomemben del vsakega raziskovalnega projekta. Naučili se boste poiskati in razumeti različne metodologije, odkrijte ključne teme in vrzeli ter združite svoje ugotovitve v dobro strukturiran pregled. Ne glede na to, ali delate na diplomsko delo, disertacije ali raziskovalne naloge vam bo ta vodnik pomagal razviti veščine, potrebne za pripravo prepričljivega pregleda literature.

Koncept pregleda literature

Pregled literature je poglobljeno raziskovanje znanstvenih del, povezanih z določeno temo. Pomaga razširiti vaše znanje o trenutnih raziskavah in pomaga pri iskanju ključnih teorij, metod in neraziskanih področij. Takšno znanje je pomembno za izboljšanje vaših raziskovalnih projektov, vključno s članki, diplomskimi nalogami ali disertacijami. Ta proces vključuje globok potop v akademsko literaturo, ki ponuja širok pogled na izbrano temo.

Postopek pisanja pregleda literature vključuje te bistvene faze:

 • Iskanje relevantne literature za vaše študijsko področje.
 • Ocenite zanesljivost in pomembnost virov, ki jih najdete.
 • Prepoznavanje osrednjih tem, tekočih razprav in neraziskanih področij znotraj literature.
 • Razvijte strukturirano oris za organizacijo vašega pregleda.
 • Pisanje pregleda literature presega povzemanje; zahteva analizo, sintezo in kritičen premislek, da jasno razumete svojo temo.

Pot ustvarjanja pregleda literature ni le naloga, ampak strateški podvig, ki izboljša vaše razumevanje predmeta in okrepi vaše akademsko delo.

Zakaj opraviti pregled literature?

In akademsko pisanje, je umeščanje vaše študije v širši kontekst pomembno, pregled literature pa ponuja številne prednosti za dosego tega:

 • Prikazuje vaše razumevanje teme in jo umešča v akademsko krajino.
 • Pomaga oblikovati trdno teoretično osnovo in izbrati ustrezne raziskovalne metodologije.
 • Povežite svojo raziskavo z delom drugih strokovnjakov na tem področju.
 • Prikazuje, kako vaša študija zapolnjuje raziskovalne vrzeli ali prispeva k trenutnim akademskim razpravam.
 • Omogoča vam kritičen pregled trenutnih raziskovalnih trendov in dokazovanje vašega razumevanja tekočih akademskih razprav.

Zdaj pa se poglobimo v praktične korake pisanja pregleda literature, začenši s ključnim prvim korakom: iskanjem ustrezne literature. Ta pomemben del pomaga pri oblikovanju vašega celotnega pregleda in vas vodi do temeljitega in podrobnega razumevanja vaše teme.

Pojem-pregled-literature

Začetek iskanja literature

Prvi korak pri pregledu literature je, da jasno razložite svojo temo.

To je še posebej pomembno, ko pripravljate razdelek za pregled literature v disertaciji ali raziskovalni nalogi, saj mora biti vaše iskanje osredotočeno na literaturo, ki je neposredno povezana z vašim raziskovalnim vprašanjem ali problemom.

Na primer:

 • Kako delo na daljavo vpliva na produktivnost in dobro počutje zaposlenih?

Ustvarjanje strategije ključnih besed

Začnite iskanje literature tako, da ustvarite seznam ključnih besed, povezanih z vašim raziskovalnim vprašanjem. Dodajte ključne koncepte ali vidike vaše teme, skupaj z morebitnimi povezanimi izrazi ali sopomenkami. Pomembno je, da med iskanjem ves čas posodabljate ta seznam z novimi ključnimi besedami. Ta pristop zagotavlja, da je vaše iskanje temeljito in pokriva vse vidike vaše teme. Razmislite o različnih izrazih ali izrazih, ki bi jih ljudje lahko uporabili za opis vaše teme, in vključite te različice na svoj seznam.

Na primer:

 • Delo na daljavo, delo na daljavo, delo od doma, virtualno delo.
 • Produktivnost zaposlenih, delovna učinkovitost in delovna uspešnost.
 • Dobro počutje zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, duševno zdravje.

Iskanje ustreznih virov

Začnite iskati vire z uporabo ključnih besed, ki ste jih zbrali. Če želite poiskati revije in članke, razmislite o raziskovanju različnih zbirk podatkov, od katerih je vsaka prilagojena različnim področjem študija:

 • Katalog knjižnice vaše univerze. Primarni vir za različna akademska gradiva.
 • Google Scholar. Zajema široko paleto znanstvenih člankov in knjig.
 • EBSCO. Omogoča dostop do široke zbirke akademskih baz podatkov.
 • Projekt Muse. Specializiran za humanistične in družboslovne vede.
 • JSTOR. Ponuja obsežne zbirke člankov iz akademskih revij.
 • Medline. Osredotoča se na znanosti o življenju in biomedicino.
 • ScienceDirect. Znan po svojih znanstvenih in tehničnih raziskovalnih člankih.

Z uporabo pripravljenega seznama ključnih besed preiščite te zbirke podatkov in poiščite ustrezne članke in knjige. Vsaka zbirka podatkov je zasnovana za določena študijska področja, zato izberite tiste, ki ustrezajo vaši raziskovalni temi. Če se na primer osredotočate na humanistiko, bi bil projekt Muse idealen. Ta osredotočeni pristop vam bo pomagal učinkovito zbrati glavne vire, ki jih potrebujete za pregled literature.

Vrednotenje in izbira virov

Ker je na voljo toliko literature, je pomembno ugotoviti, kateri viri so najbolj pomembni za vašo študijo. Ko pregledujete publikacije, razmislite o naslednjih vprašanjih:

 • Katere konkretne teme ali vprašanja se loteva avtor?
 • Ali so avtorjevi cilji in hipoteze jasno navedeni?
 • Kako so razloženi pomembni koncepti v študiji?
 • Katere teoretične osnove, modeli ali metode so uporabljene v raziskavi?
 • Ali pristop uporablja znane metode ali ponuja novo stališče?
 • Kakšne ugotovitve ali zaključke prinaša raziskava?
 • Kako to delo dodaja, podpira ali izziva tisto, kar je že znano na vašem področju?
 • Upoštevajte prednosti in slabosti raziskave.
 • Kako aktualne so informacije v publikaciji?

Pomembno je tudi zagotoviti zanesljivost svojih virov. Dajte prednost branju ključnih študij in temeljnih teorij, ki so pomembne za vašo temo. Pri tem koraku ne gre samo za zbiranje podatkov, temveč tudi za gradnjo trdne podlage za vaše lastne raziskave.

Snemanje in navajanje vaših virov

Ko se poglobite v raziskavo za pregled literature, ne gre le za branje in razumevanje gradiva, ampak tudi za učinkovito organiziranje in dokumentiranje vaših ugotovitev. Ta proces je ključen za sestavljanje jasnega in dobro podprtega pregleda literature. Oglejmo si nekaj ključnih korakov, ki vam bodo zagotovili učinkovito snemanje in navajanje virov.

 • Začnite pisati med branjem. Med branjem začnite delati zapiske, ki vam bodo pomagali pri pregledu literature.
 • Sledite svojim virom. Dosledno beležite svoje vire z ustrezni citati do preprečiti plagiatorstvo.
 • Naredite podrobno bibliografijo. Za vsak vir zapišite vse referenčne podatke, kratek povzetek in svoje komentarje. To pomaga ohranjati vaše raziskave organizirane in jasne.
 • Uporabite preverjalnik plagiatorstva. Redno preverjajte svoj pregled literature s študentom prijaznim orodjem za odkrivanje plagiatorstva, kot je naša platforma, za podporo akademske integritete.

Sledenje tem korakom ne le poenostavi postopka zbiranja vašega pregleda literature, ampak tudi zaščiti verodostojnost vašega dela. Organiziran pristop k dokumentiranju virov in skrbno preverjanje proti plagiatorstvu sta bistveni praksi v akademskem pisanju. Zagotavljajo, da je vaš pregled literature širok in etično neoporečen ter odraža vašo marljivost in pozornost do podrobnosti.

Odkrivanje tem, razprav in vrzeli

Ko se premikate proti strukturiranju svojega pregleda literature, je pomembno, da se naučite, kako se viri, ki ste jih prebrali, povezujejo in navezujejo drug na drugega. S svojimi branji in zapiski, ki ste jih zbrali, začnite prepoznavati:

 • Pojavni trendi. Sledite, če so določene teorije ali metode sčasoma pridobile ali izgubile priljubljenost.
 • Redne teme. Zabeležite si vsa redna vprašanja ali ideje, ki se pojavljajo v vaših virih.
 • Področja razprave. Ugotovite, kje obstaja nesoglasje ali konflikt med viri.
 • Ključne publikacije. Bodite pozorni na pomembne študije ali teorije, ki so pomembno vplivale na to področje.
 • Odkrite vrzeli. Bodite pozorni na tisto, o čemer literatura ne govori, in morebitne slabosti v obstoječih raziskavah.

Poleg tega upoštevajte:

 • Razvoj raziskav. Kako se je razvilo razumevanje vaše teme?
 • Verodostojnost avtorja. Upoštevajte verodostojnost in ozadje avtorjev, ki prispevajo k vaši temi.

Ta analiza ne bo le oblikovala vašega pregleda literature, ampak bo tudi pokazala, kje se vaša raziskava ujema z obstoječim znanjem.

Na primer, pri pregledu literature o delu na daljavo in njegovem vplivu na produktivnost in dobro počutje zaposlenih trdite, da:

 • Pomemben del raziskave izpostavlja meritve produktivnosti in rezultate uspešnosti.
 • Vedno več pozornosti se posveča psihološkim učinkom dela na daljavo na zaposlene.
 • Vendar se zdi, da je poglobljena analiza dolgoročnega dobrega počutja in zadovoljstva pri delu v oddaljenih delovnih okoljih omejena – to predstavlja priložnost za nadaljnje raziskovanje v vaši raziskavi.
študent-prebere-članek-o-kako-pripraviti-pregled literature

Strukturirajte pregled literature

Način, kako organizirate pregled literature, je ključnega pomena in se lahko razlikuje glede na njegovo dolžino in globino. Razmislite o kombiniranju različnih organizacijskih strategij, da ustvarite strukturo, ki najbolje podpira vašo analizo.

Kronološki

Ta metoda spremlja razvoj vaše teme skozi čas. Namesto le navajanja virov se raje poglobite v spremembe in ključne trenutke, ki so vplivali na razvoj teme. Interpretirajte in pojasnite, zakaj je prišlo do teh sprememb.

Na primer:, Pri preučevanju vpliva dela na daljavo na produktivnost in dobro počutje zaposlenih upoštevajte kronološki pristop:

 • Začnite z zgodnjimi raziskavami, ki se osredotočajo na izvedljivost in začetno sprejetje dela na daljavo.
 • Preglejte študije, ki raziskujejo začetne učinke dela na daljavo na produktivnost in izzive zaposlenih.
 • Oglejte si najnovejše raziskave, ki se ukvarjajo z dolgoročnim vplivom dela na daljavo na dobro počutje in produktivnost zaposlenih, zlasti ob upoštevanju tehnološkega napredka.
 • Upoštevajte znatno rast dinamike dela na daljavo in njenega razumevanja zaradi globalnih dogodkov, kot je pandemija COVID-19.

Metodološki

Ko vaš pregled literature vključuje vire z različnih območij ali področij z različnimi raziskovalnimi metodami, je koristno primerjati in primerjati tisto, kar odkrijejo. Tako dobite dobro zaokrožen pogled na svojo temo.

Na primer:

 • Analizirajte razlike in podobnosti v ugotovitvah kvalitativnih raziskav v primerjavi s kvantitativnimi študijami.
 • Raziščite, kako so empirični podatki v nasprotju s teoretičnimi raziskavami pri oblikovanju razumevanja teme.
 • Kategorizirajte svoje vire glede na njihov metodološki pristop, kot so sociološki, zgodovinski ali tehnološki vidiki.

Če se vaš pregled osredotoča na to, kako delo na daljavo vpliva na produktivnost in dobro počutje zaposlenih, lahko podatke ankete (kvantitativno) primerjate z osebnimi izkušnjami zaposlenih (kvalitativno). To bi lahko razkrilo, kako se statistični trendi v produktivnosti ujemajo z osebnim počutjem zaposlenih. Primerjava teh različnih metodoloških vpogledov lahko poudari učinkovite prakse dela na daljavo in natančno določi področja, ki potrebujejo nadaljnje raziskave.

Tematska

Ko vaša raziskava razkrije skupne teme, je razumen pristop organiziranje pregleda literature v tematske pododdelke. Ta pristop vam omogoča, da poglobljeno raziščete vsak vidik teme.

Na primer, v pregledu, osredotočenem na učinke dela na daljavo na produktivnost in dobro počutje zaposlenih, bi lahko svojo literaturo razdelili na teme, kot so:

 • Kako digitalna orodja in platforme pomagajo ali ovirajo produktivnost dela na daljavo.
 • Preučevanje vpliva dela na daljavo na osebno življenje in splošno dobro počutje zaposlenih.
 • Vpliv stilov vodenja in upravljanja na produktivnost delavcev na daljavo.
 • Kako delovne situacije na daljavo vplivajo na motivacijo in stopnjo angažiranosti zaposlenih.
 • Psihološki učinki dolgotrajnega dela na daljavo na zaposlene.

Z razdelitvijo literature na te tematske kategorije lahko zagotovite popolno analizo vpliva dela na daljavo na različne razsežnosti življenja in uspešnosti zaposlenih.

Teoretično

Pri pregledu literature je izgradnja teoretičnega okvira temeljni korak. To vključuje globok potop v različne teorije, modele in ključne koncepte, ki so pomembni za vašo temo.

Na primer, ko raziskujete temo dela na daljavo in njegovih učinkov na produktivnost in dobro počutje zaposlenih, lahko razmislite o:

 • Preučevanje teorij organizacijskega vedenja za razumevanje strukturnih sprememb in prilagoditev v oddaljenih delovnih okoljih.
 • Razprava o psiholoških teorijah za analizo vpliva dela na daljavo na duševno zdravje zaposlenih in njihovo zadovoljstvo pri delu.
 • Preučevanje komunikacijskih teorij, da bi ocenili, kako virtualna komunikacija vpliva na timsko dinamiko in produktivnost.

S tem pristopom lahko postavite teoretično osnovo za vaše raziskave in združite različne koncepte, da oblikujete široko razumevanje, kako delo na daljavo vpliva tako na organizacijske strukture kot na dobro počutje zaposlenih.

učitelj-učencem-pojasnjuje-pomen-recenzije-književnosti

Začetek pregleda literature

Pregled literature, podobno kot vsako znanstveno besedilo, mora biti napisan z uvodom, glavnim delom in zaključkom. Vsebina v vsakem razdelku mora biti usklajena s cilji vašega pregleda.

Predstavitev

Za uvod v pregled literature poskrbite za:

 • Postavite jasen fokus in namen. Jasno opišite glavno usmeritev in cilje vašega pregleda literature.
 • Povzemite svoje raziskovalno vprašanje. Če je del večjega dela, na kratko opišite svoje osrednje raziskovalno vprašanje.
 • Pregled raziskovalne pokrajine. Navedite kratek povzetek obstoječih raziskav na vašem področju.
 • Poudarite ustreznost in vrzeli. Poudarite, zakaj je vaša tema trenutno pomembna, in opozorite na morebitne pomembne vrzeli, ki jih skuša zapolniti vaša raziskava.

Ta strukturiran pristop zagotavlja, da uvod v vaš pregled literature učinkovito pripravi temelje za podrobno analizo, ki sledi.

Karoserija

Pregled literature mora biti učinkovito organiziran, še posebej, če je dolg. Razmislite o razdelitvi na jasne pododdelke glede na teme, zgodovinska obdobja ali različne raziskovalne metodologije, uporabljene v virih. Podnaslovi so odličen način za strukturiranje teh razdelkov.

Pri sestavljanju telesa ocene upoštevajte naslednje strategije:

 • Povzemanje in sinteza. Ponudite jedrnat pregled glavnih točk vsakega vira in jih združite v ustrezno pripoved.
 • Analiza in osebni vpogled. Pojdite dlje od preprostega ponavljanja, kar so rekli drugi. Vložite svojo analizo in vpogled v razlago pomena ugotovitev o celotnem področju študija.
 • Kritična ocena. Pogovorite se o prednostih in slabostih svojih virov. Ta pravičen pristop je pomemben za popoln in pošten pregled.
 • Berljiva struktura. Zagotovite, da so vaši odstavki dobro strukturirani in povezani. Učinkovito uporabite prehodne besede in tematske stavke, da ustvarite nemoten pretok idej.
 • Povezovanje teorije in prakse. Kjer je primerno, povežite teoretične koncepte s praktičnimi primeri ali študijami primerov iz vaših virov.
 • Poudarjanje metodoloških razlik. Če je ustrezno, razpravljajte o tem, kako so različne metodologije vplivale na sklepe vaših virov.

Ne pozabite, da je glavnina vašega pregleda literature tisto, kjer določite temelje svoje raziskave, zato je pomembno, da ste v svojem pristopu podrobni, analitični in metodični.

zaključek

V zaključku združite pomembne točke iz pregleda literature. Poskrbite za:

 • Označite ključne zaključke. Povzemite glavne točke, ki ste jih odkrili iz literature, in poudarite, zakaj so pomembne.
 • Odpravite vrzeli v raziskavah. Pokažite, kako vaša ocena zapolnjuje manjkajoče dele v obstoječi raziskavi in ​​dodaja nove vpoglede.
 • Povezava do vaše raziskave. Pojasnite, kako vaše ugotovitve temeljijo na trenutnih teorijah in metodah ali jih uporabljajo, tako da tvorijo osnovo za vaše raziskave.

Po končanem osnutku je bistven natančen pregled. Preglejte svoje delo in se prepričajte, da je jasno in dobro organizirano. Če lektoriranje ni vaša moč, poiščite pomoč strokovnjaka lektorske storitve je lahko dobra ideja, da zagotovite, da je vaš pregled literature dovršen in brez napak.

Primeri pregleda literature: Različni pristopi

Ko zaključujemo naš vodnik, ta razdelek predstavlja tri različne primere pregledov literature, od katerih vsak uporablja drugačen pristop za poglabljanje v akademske teme. Ti primeri služijo kot ilustracije različnih metod in perspektiv, ki jih lahko raziskovalci uporabijo v svojih raziskavah:

 • Pregled metodološke literature Primer. »Vlaganje v prilagajanje in blažitev podnebnih sprememb: Metodološki pregled študij realnih možnosti« (Pregled se je osredotočil na različne metodološke pristope, uporabljene v raziskavah podnebnih sprememb v različnih disciplinah.)
 • Pregled teoretične literature Primer. »Gender Inequality as a Barrier to Economic Growth: A Review of the Theoretical Literature« (Teoretični pregled, ki preučuje, kako so se teorije o neenakosti spolov in gospodarski rasti skozi čas razvijale.)
 • Tematski pregled literature Primer. »The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review« (Tematski pregled literature, ki raziskuje različne študije o vplivu digitalne tehnologije na duševno zdravje.)

Vsak primer ponuja drugačen način za pisanje pregleda literature, ki prikazuje, kako lahko pristopite in razumete različne akademske teme z uporabo različnih metod pregleda.

zaključek

Ko zaključujemo naše raziskovanje pregledov literature, ne pozabite, da je učenje te veščine več kot le akademska zahteva; to je pot do globljega razumevanja vaše teme in pomembnega prispevka k vašemu študijskemu področju. Od identifikacije ustrezne literature in analize različnih metodologij do sintetiziranja informacij in poudarjanja novih spoznanj, vsak korak pri pripravi pregleda literature prispeva k širšemu razumevanju vaše teme. Ne glede na to, ali pripravljate diplomsko nalogo, disertacijo ali raziskovalno nalogo, vas bodo spretnosti in strategije, ki so opisane tukaj, vodile pri izdelavi pregleda literature, ki ne odraža le vaše akademske prizadevnosti, ampak tudi dodaja pomemben dialog k obstoječi štipendiji. Nadaljujte s temi spoznanji in strategijami, ko vstopite v bogati svet akademskega raziskovanja.

Kako koristna je bila ta objava?

Kliknite na zvezdico, da jo ocenite!

Povprečna ocena / 5. Število glasov:

Zaenkrat še ni glasov! Bodi prvi, ki bo ocenil to objavo.

Žal nam je, da vam ta objava ni bila koristna!

Dovolite nam, da izboljšamo to objavo!

Povejte nam, kako lahko izboljšamo to objavo?